AGNIESZKA PERZANOWSKA-SZUMSKA
Prawnik
Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Karierę zawodową rozpoczynała w kancelariach prawno – podatkowych, a następnie w dziale prawnym warszawskiej spółki zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeń na rzecz swoich klientów za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne. Wielokrotnie reprezentowała interesy klientów spółki, kierując interwencje w danej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego. W swojej praktyce skupiała się na prawie cywilnym, a w szczególności na prawie ubezpieczeniowym, prowadząc kompleksową obsługę na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym spraw odszkodowawczych.

Wykonując zadania związane z funkcją specjalisty ds. postępowań sądowych, obsługiwała przede wszystkim roszczenia odnoszące się do szkód komunikacyjnych. Prowadziła sprawy o zapłatę w sytuacjach zaniżenia przez ubezpieczyciela kosztorysów naprawy pojazdów lub w przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności za szkodę.

Brała również aktywny udział w tworzeniu warunków porozumienia z jednym z towarzystw ubezpieczeń działającym na polskim rynku finansowym, na mocy którego zawartych zostało blisko 150 porozumień wyrażonych wysokimi wypłatami pieniężnymi.

W Kancelarii z sukcesami prowadzi sprawy o zapłatę należności z tytułu najmu pojazdów zastępczych oraz kosztów odnoszących się do ich powypadkowej obsługi, czyli usług takich jak: holowanie, parkowanie na parkingach kasacyjnych itd. Specjalizuje się także w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych z tytułu szkód będących następstwem wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego lub należą do Systemu Zielonej Karty.

Prowadzi na etapie przedsądowym, a następnie sądowym sprawy z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych oraz o zwrot kosztów leczenia i utraconych dochodów. Legitymuje się rzetelną znajomością orzecznictwa sądowego i procedur obowiązujących w ramach postępowania likwidacyjnego.

Posługuje się językiem niemieckim.

Wolny czas przeznacza na jazdę konną.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12