Prawa autorskie

Copyright Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS 2015. All rights reserved. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

 

Zakres usług i wynagrodzenia

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące zakresu usług i wynagrodzeń. Ze strony Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis zastrzega się możliwość dokonania zmian zakresu usług lub wynagrodzeń, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko kraju o którym mowa w niniejszych treściach lub na stronie dedykowanej danemu krajowi.

 

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis są prawnie chronionymi znakami towarowymi Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis,  dotyczy to w szczególności nazwy, jak również znaków logo oraz emblematów.

 

Prawa licencyjne

Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis.

 

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach zarządu i partnerów Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak „wspierać”, „zamierzony”, „optymalizacja”, „oczekiwać” i „planować” zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Wyjaśniamy, iż wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań bądź zamierzeń. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych, również zmiany przepisów w danym kraju. Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

 

Ochrona danych

Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis wita gości na naszej witrynie i wyraża zadowolenie z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona danych prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy starań, aby odwiedzający nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi kraju, w którym swoją siedzibę ma placówka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W naszej polityce ochrony danych w pozostałym zakresie kierujemy się wytycznymi procedur Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis dotyczącą ochrony danych.

 

Poufność korespondencji

Wiadomości wysłane w formie e-mail bądź formie papierowej (listowej) w imieniu Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis mogą zawierać dane poufne adresowane do określonej osoby oraz przeznaczone do wyłącznego jej użytku. Jeżeli otrzymali Państwo od nas wiadomość i nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne nas poinformowanie oraz niezwłoczne jej usunięcie wraz z załącznikiem. Udostępnienie treści korespondencji osobom trzecim lub opublikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie , stanowi rażące naruszenie przepisów prawa.