Finansowanie przedsiębiorstw

Oferujemy działania z zakresu doradztwa finansowego. Celem tych działań jest udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, czy jednostkom administracji publicznej  przy pozyskiwaniu finansów na szeroko pojęte przedsięwzięcia gospodarcze, które wielokrotnie wymagać będą negocjacji z licznymi kontrahentami. Doradzamy przy transakcjach wykorzystujących różnorodne formy finansowania (kredyty, leasingi, factoring). Służymy pomocą przy transakcjach: w różnych gałęziach gospodarki ( zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), przejęcia innych firm, finansowania rozwoju organicznego. Nasze wsparcia zależne jest od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć zarówno strategicznego doradztwa w zakresie zasadności rozwoju, jak i transakcyjnego doradztwa finansowego.

Dzięki nawiązanym relacjom biznesowym, jesteśmy w stanie skutecznie zorganizować środki finansowe, umożliwiając naszym Klientom wybór pomiędzy możliwościami pozyskania kapitału z następujących źródeł:

 • Fundusze private equity/venture capital
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Inwestorzy indywidualni
 • Inwestorzy branżowi
 • Rynek publiczny
 • NewConnect

Fuzje i przejęcia

Połączenie przedsiębiorstw (fuzja, przejęcie) to przełomowy moment w historii każdej firmy. Ważne jest by ten proces  był należycie przygotowany, bowiem dzięki temu można spodziewać się oczekiwanych skutków. Korzystając z naszej usługi mają Państwo zapewnione pełne wsparcie w procesach: nabywania i zbywania udziałów/akcji, nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz składników majątkowych, innego rodzaju transakcji prowadzonych do objęcia kontroli właścicielskiej nad spółkami/innymi podmiotami, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przygotujemy dla Państwa list intencyjny oraz umowy o zachowaniu poufności. Gwarantujemy asystę prawną zarówno w procesie tworzenia struktury zamierzonej transakcji, jak i na etapie realizacji przyjętej struktury transakcji. Korzystając z naszej usługi fuzji i przejęcia  mają Państwo zapewnioną pomoc podczas całego przebiegu transakcji.

Wycena przedsiębiorstwa

Metodologię wyceny każdorazowo dobieramy w zależności od potrzeb Klienta, zaś do najczęściej używanych metod należą:

 • Wycena metodą dochodową,
 • Wycena metodą porównawczą,
 • Wycena metodą majątkową.

W doborze odpowiedniej metody każdorazowo pomagamy Klientowi i przedstawiamy stosowną rekomendację, opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz dostosowując ją m.in. do profilu przedsiębiorstwa, a także celu, któremu ma służyć.

Przygotowane przez nas wyceny zawsze transparentnie i logicznie przedstawiają zastosowaną metodologię oraz przyjęte założenia, w tym te wynikające ze specyfiki wycenianej firmy. Wszystko to robimy po to, aby opracowany dokument był w pełni zrozumiały, przejrzysty i dostosowany do percepcji jego finalnego odbiorcy.

Pozyskiwanie finansowania i doradztwo finansowe

Doradzamy w uzyskaniu finansowania ze źródeł  krajowych banków komercyjnych, finansowania inwestorskiego i międzynarodowych instytucji finansowych. Wspieramy naszych klientów między innymi w działaniach związanych z:

 • Pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji,
 • Pozyskaniu środków z funduszy UE,
 • Projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
 • Projektach realizowanych w strukturze project finance,
 • Refinansowaniu długu korporacyjnego w ramach procesów restrukturyzacji.