Finanse i księgowość
Odbiorcy usług
Wiedza na temat specyfiki konkretnych sektorów gospodarki jest niezbędna do prowadzenia doradztwa dla klientów prowadzących przedsiębiorstwa.
Obszar pomocy
Nasi specjaliści pomagają w redukcji obciążeń finansowych, minimalizują ryzyko podatkowe, a jednocześnie usprawniają procesy zarządzania. W zakresie planowania zajmują się proponowaniem optymalnych rozwiązań podatkowych dla obcokrajowców podlegających opodatkowaniu wg miejsca rezydencji podatkowej, członków zarządów, rad nadzorczych, osób uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów lub projektów wynalazczych, a także wspólników spółek osobowych, kapitałowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto doradztwem podatkowym dla osób oddelegowanych do pracy w innym kraju. Zakres problematyki, którą zajmuje się zespół specjalistów jest szeroki i zróżnicowany, uzależniony od oczekiwań klientów.
Atuty
Posiadamy system, który działa na zmiennych potrzebach naszych Klientów. Badając obowiązujące systemy podatkowe, przygotowujemy dokumentację najkorzystniejszych form opodatkowania. Wyselekcjonowane rozwiązania mają za zadanie wygospodarowanie oszczędności finansowych, które można zainwestować w dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
Elementy wyróżniające
Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawienia i doświadczenie odnośnie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Capital Legis używa wysokiej klasy oprogramowania księgowego Sage, Comarch, Iris. Budujemy poczucie zaufania przez wieloletnią współpracę, opartą na elastycznym podejściu oraz błyskawicznym reagowaniu na zachodzące aktualnie zmiany. Oferujemy reprezentację w toku postępowań na wszystkich szczeblach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, w tym w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi.