Kadry i HR
Odbiorcy usług
Na współczesnym rynku pracy zagadnienia kadr i HR (czyli zasobów ludzkich) stają się coraz ważniejsze, ponieważ od jakości pracowników, umiejętności ich motywowania i rozwijania posiadanego potencjału zależy sukces firmy. Jedną z najlepszych inwestycji w sukces pozostaje inwestycja w osoby posiadające motywację do działania, wiedzę i odpowiednie kwalifikacje.
Obszar pomocy
Nasi specjaliści posiadają umiejętności odnośnie zarządzania w obrębie kadr i HR poprzez ukierunkowanie działań pracowników na sukces organizacji. Można nawet powiedzieć, iż ludzie nie są zasobami, ale posiadają zasoby obejmujące zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie. Umiejętne wdrażanie, rozwój i nagradzanie stanowią elementy pobudzające wydajność pracowników.
Atuty
Posiadamy doświadczone osoby potrafiąca skutecznie zarządzać ludźmi z uwzględnieniem celów strategicznych i warunków otoczenia.
Elementy wyróżniające
Praktyka zdobywana w różnych firmach pozwala na praktyczne zastosowanie atutów związanych z problematyką kadr i HR.