Kadry i płace
Odbiorcy usług
Definicja pracodawcy wskazuje, że jest to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Bez znaczenia pozostaje sposób w jaki doszło do nawiązania stosunku pracy, w szczególności pracodawcą jest również podmiot, zatrudniający pracowników w oparciu o inne formy nawiązania stosunku pracy niż umowa o pracę (np.: mianowanie, powołanie, wybór). Za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy przeprowadza osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba, podobnie jak pracodawca, który jest osobą fizyczną. Złożoność zagadnień związanych z kadrą pracowniczą i jej rozliczenie wymaga specjalistów legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.
Obszar pomocy
Pomagamy w kwestiach związanych z rozliczeniami urlopów, kompletowaniem dokumentów, kwestiami danych osobowych, regulaminach wynagrodzeń i innych kwestiach odnoszących się do tej dziedziny.
Atuty
Nasi specjaliści znają prawne i finansowe aspekty odnoszące się do zagadnień płac, wyliczenia wynagrodzeń, obowiązujących stawek. Prawo pracy to również ustawy okołokodeksowe, rozporządzenia. Tylko aktualne śledzenie zmian zachodzących w obszarze tematyki kadrowo-płacowj daje satysfakcjonujące możliwości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień tyczących się ZUS-u, czy polityki kadrowej.
Elementy wyróżniające
Legitymujemy się wiedzą odnośnie składników umów, obowiązków pracodawców dotyczących przyjęcia nowego pracownika, dlatego jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania do zaistniałego problemu.