KATARZYNA SKWIERCZYŃSKA
Koordynator ds. umów oraz zamówień publicznych
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: prawo oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wydziału Ekonomii i Zarządzania na kierunku: administracja publiczna.

Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jest specjalistą z zakresu zamówień publicznych. Posiada praktykę w obszarze prawa zamówień publicznych oraz odnośnie negocjowania kontraktów. Prowadzi szeroko pojętą obsługę przedsiębiorców. Koncentruje się w szczególności na sprawach z zamówień publicznych, zarówno od strony Zamawiającego, jak również Wykonawcy, na każdym etapie postępowania.

Posiada bogate doświadczenie z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Dodatkowo legitymuje się doświadczeniem w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym m.in. ochrony danych osobowych i informacji publicznej.

Z sukcesami reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z prestiżowymi warszawskimi kancelariami oraz podczas pracy w spółkach Skarbu Państwa, jak również w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.

Posługuje się językiem rosyjskim.

Wolny czas poświęca na jazdę na rowerze, kino, literaturę oraz fotografię.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12