Kodeks Postępowania Etycznego
Przed skontaktowaniem się z Kancelarią Prawno-Podatkową Capital Legis, zachęcamy do rozważenia, czy można bezpośrednio skierować swoje zaniepokojenie z do osoby bezpośrednio odbierającej połączenie lub obsługującej Klienta.
Jeśli nie czujecie się Państwo komfortowo w ramach obsługi klienta, lub nie wiecie Państwo, z kim się skontaktować, w kwestii zgłoszenia problemu z porozumieniem się bądź zażalenia, prosimy o pisemne takiego zagadnienia pisemnie na adres siedziby lub w drodze email na adres kancelaria@capitallegis.com.

Państwa zgłoszenie, zostanie niezwłocznie przekazana przez do odpowiednich osób, wyznaczonych do poprawy jakości i zarządzanie ryzykiem lub wewnętrznego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis.

Postawa Etyczna Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis

Zobowiązani jesteśmy do dostarczania jakości we wszelkich aspektach naszej działalności i w zakresie naszych realizacji. Nasz Kodeks Postępowania Etycznego zapewnia zakres etyczny, na których opieramy nasze decyzje i nasze działania – jako jednostki i jako członkowie globalnej grupy.

W ramach naszej działalności, działamy zgodnie z obowiązującym prawem:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Rozdział 1 – Art. 3 ust. 3-6) Pobierz
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego (Rozdział II – Art. 9) Pobierz
  • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dział I – Art. 6) Pobierz
  • Kodeks Etyki Adwokackiej (Rozdział II – § 19) Pobierz
  • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Rozdział 6 – Art. 37) Pobierz
  • Kodeks Etyki Doradcy Podatkowego (Rozdział III – Art. 6 i Art. 7) Pobierz