Negocjacje warunków handlowych
Odbiorcy usług
Negocjacje są komunikacją dwóch stron. Elementem utrudniającym porozumienie jest opinia, bądź brak zgody na konkretne rozwiązanie. Celem pozostaje zatem zniwelowanie aspektów wywołujących rozbieżności i doprowadzenie konsensusu satysfakcjonującego obie strony. Capital Legis przykłada wagę do etapu przygotowującego do negocjacji, jak również do zasadniczego etapu rozmów. Faza przygotowawcza odnosi się do zebrania informacji i analizy materiałów odnoszących się do drugiej strony. Ważna jest diagnoza rozbieżności oraz wyznaczenie granic dopuszczalnych ustępstw. Faza główna odnosi się do samego etapu negocjacji,  w którym dystans i rozumienie argumentów strony przeciwnej pozostają kluczowe.
Obszar pomocy
Capital Legis posiada doświadczenie odnośnie negocjacji warunków handlowych, co stanowi jeden z ważniejszych aspektów aktywności przedsiębiorców. Elastyczność i zdolność do rozsądnego kompromisu to podstawa udanych rozmów. Wskazana jest także kreatywność i umiejętność ustalenia korzystnych zasad odnośnie dostarczenia dóbr, bądź usług.
Atuty
Nasz zespół wyróżnia się doświadczeniem w zakresie negocjacji warunków handlowych. Jako praktycy chętnie dzielimy się naszymi umiejętnościami, kładąc nacisk na twórcze rozwiązywanie bieżących problemów.
Elementy wyróżniające
Capital Legis przywiązuje wagę do całego procesu negocjacji warunków handlowych. Scenariusz działań powinien zaczynać się od zagadnień, co do których porozumienie jest najłatwiejsze do osiągnięcia, a powinno się kończyć na obszarach najtrudniejszych. Druga strona często zmniejsza swoje aspiracje, jeśli dostrzeże, iż nie dążymy do porozumienia za wszelką cenę.