PAWEŁ KĘDZIORA, Executive M.B.A.
Partner/Prawnik
Posiada wszechstronne zainteresowania zawodowe obejmujące rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, obrót nieruchomościami, długo – i krótkoterminowe inwestycje na rynkach finansowych, krajowych oraz zagranicznych. Wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem biznesowym jako praktyk, który zdobywał umiejętności na rynkach zagranicznych w spółkach w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Legitymuje się doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowej obsługi księgowej SME, klientów korporacyjnych, podmiotów gospodarczych na rynku angielskim.

Potrafi interpretować i stosować przepisy podatkowe funkcjonujące w Wielkiej Brytanii oraz zajmuje się optymalizacją podatkową i zarządzaniem finansowym spółek. Przeprowadza analizy due diligence w fazie przedtransakcyjnej na rynku angielskim, jak również aktywnie uczestniczy w końcowym etapie negocjacyjnym.

Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants UK.

Zajmował się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Ugandzie i Polsce.

Wśród jego atutów zawodowych znajdują się negocjacje w biznesie, handlowe i zakupowe, konsultacje przednegocjacyjne oraz reprezentowanie klientów jako efekt wielu odbytych szkoleń i praktyki zawodowej na rynkach zagranicznych, a zwłaszcza na rynku angielskim

Posiada biegłą znajomość języka angielskiego, Business and Legal English.

W wolnym czasie jest miłośnikiem podróży i rozwoju osobistego. Trenuje sporty walki. Jest wieloletnim członkiem Israeli Krav Maga Association – Polska. Do dodatkowych zainteresowań należą: broń biała i broń palna oraz strzelectwo sportowe.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12