PIOTR MELLER
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2006 r.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał, współpracując jeszcze w czasie studiów z radcami prawnymi zajmującymi się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu studiów rozwinął swoje umiejętności zawodowe w tym zakresie, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw z branży budowlanej.

W ramach podjętej współpracy miał okazję zapoznać się z wieloma zagadnieniami z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych, a także prawa pracy, czy szeroko pojętego prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, prawa autorskiego). Zajmował się również rejestracją i przekształceniem spółek prawa handlowego.

Od 2006 r. świadczył również obsługę prawną, prowadząc jednocześnie własną Kancelarię Adwokacką dostarczającą usług dla osób fizycznych. Współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowywanych w ramach sektorowych programów operacyjnych.

Doradza w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych. Zajmuje się również prawem karnym. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami państwowymi, dzięki któremu to doświadczeniu jest w stanie reprezentować interesy klientów przed sądami wszystkich instancji.

Od 2014 r. współpracuje z wieloma sukcesami z przedsiębiorstwami z branży odszkodowawczej. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w procesie likwidacji szkód osobowych i majątkowych oraz dochodzenia przed sądem świadczeń związanych z doznanymi uszkodzeniami ciała, jak również utratą osób najbliższych. Wyróżnia się znajomością złożonej problematyki błędów medycznych.

W Kancelarii prowadzi sprawy cywilne ze szczególnym uwzględnieniem spraw odnoszących się do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za szkody wyrządzone osobom fizycznym. Ponadto służy wiedzą w zakresie problematyki spółek co do zagadnień odnoszących się do rejestracji, przekształcenia spółek, tworzenia wniosków, uchwał, porozumień handlowych.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Oprócz tematyki prawniczej interesuje się literaturą
i muzyką. Pasjonują go podróże.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12