Polityka Informacyjna

Jako firma doradcza zwracamy szczególną uwagę na zaufanie. Jest to podstawowy element naszej działalności, odgrywający ważną rolę podczas współpracy z naszymi klientami oraz podczas codziennej pracy. Nasze standardy etyczne są fundamentem, na którym budujemy zaufanie.

Ważne decyzje strategiczne oraz te niewielkie sprawy oparte są na przestrzeganiu naszych standardów etycznych. Codzienna praca bazuje na naszej wewnętrznej polityce oraz na systemie zarządzania etyką, w którym zawarte są zaprojektowane do tego celu procedury. Posiadamy mechanizmy monitoringu i doskonalenia, kodeks etyki, oraz zespół specjalistów ds. etyki, który reaguje na zgłoszenia naruszeń tego kodeksu.

Do zgłaszania wszelkich naruszeń w kwestii etyki służy nam specjalny anonimowy formularz on-line. Ponadto zarząd bezzwłocznie informowany jest o każdym tego typu incydencie.

Kładziemy bardzo duży nacisk na zwalczanie korupcji w firmie. Posiadamy procedury oraz regionalne polityki, dzięki którym wdrożyliśmy doprecyzowane, globalne standardy. Specyfika poszczególnych krajów wyznacza odpowiednie procedury. Jednym z obowiązków biegłych rewidentów jest informowanie władz, gdy możliwe jest dopuszczenie się przestępstwa, jakim jest korupcja. Nasza firma nie finansuje partii politycznych, oraz nie angażuje się w życie polityczne.

Nasze podejście do kwestii zaufania sprawia, iż klienci czują się pewnie i bezpiecznie, powierzając nam swoje tajemnice gospodarcze. Rozwiązania techniczne, takie jak szyfrowane haseł, struktury organizacyjne, czy zarządzanie dostępem, pozwalają nam odpowiednio chronić poufne dane. Ponadto szkolenia, procedury, polityka i ochrona fizyczna, stawiają nas najwyżej w kwestii ochrony danych.

Każdy partner oraz pracownik naszej firmy okresowo potwierdza fakt, że zna wszystkie wyżej wymienione zasady.