Prawo karne
Odbiorcy usług
Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują klientów w sądach wszystkich instancji odnośnie spraw karnych. Usługi są adresowane do dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniu karnym, czyli oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych, czy oskarżycieli prywatnych. Pomoc prawna jest świadczona na wszystkich etapach postępowania karnego, czyli od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, aż po postępowania wykonawcze. Podejmowana czynności obejmują m.in.: porady prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentację przed organami postępowania, czy zapoznanie się z aktami sprawy.
Obszar pomocy
Kompleksowa i profesjonalna pomoc prawna wymaga wszechstronnego doświadczenia połączonego z dużą wiedza prawniczą. Prowadzimy wszystkie czynności związane z obroną zatrzymanego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym. Struktura procesu karnego obejmuje: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe i postępowanie wykonawcze. W podstawowym zarysie każde postępowanie karne toczy się według tego samego schematu. Postępowanie posiada kilka etapów, z których każdy rządzi się innymi prawami.
Atuty
Przypadki, w których zastosowanie mają normy prawa karnego, traktować powinno się ze szczególną ostrożnością już na początkowym ich etapie. Nieprawidłowo poprowadzona sprawa karna skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też tak istotna staje się kwestia profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej przez doświadczonego prawnika reprezentującego stronę takiego postępowania.
Elementy wyróżniające
Należy nadmienić, iż w sprawach karnych szczególnie istotne jest uczestnictwo obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia). Zaangażowanie w prowadzoną sprawę, intuicja prawna połączona z determinacją pozwalają naszym prawnikom na profesjonalną analizę i pomoc dla klientów.