Prawo korporacyjne, fuzji i przejęć
Odbiorcy usług
Nasz Kancelaria zajmuje się doradztwem dla wiodących koncernów polskich i zagranicznych, tak prywatnych jak i publicznych, a także dla mniejszych spółek reprezentujących różnorodne branże i sektory przemysłu. Specjaliści z dziedziny prawa reprezentują klientów we wszelkich kwestiach, doradzając odnośnie zagadnień z prawa spółek, co obejmuje złożony proces od ich zakładania poprzez przygotowanie protokołów zgromadzeń wspólników, zmiany kapitałowe, zbycia udziałów, bądź akcji, przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych, łączenia i podziałów.
Obszar pomocy
Nasza Kancelaria pomaga Klientom w zakresie zakładania spółek osobowych i kapitałowych oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych, przeprowadzania przekształceń spółek w spółki osobowe i kapitałowe, przeprowadzania procesów łączeń i podziałów spółek, obsługi prawnej względem zgromadzeń wspólników, bądź walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek zagadnienia dotyczące projektowania i opiniowania uchwał oraz wewnętrznych regulacji korporacyjnych, reprezentowania wspólników/akcjonariuszy w trakcie zgromadzeń wspólników, bądź walnych zgromadzeń, zmiany umów lub statutów spółek i innych regulacji związanych z funkcjonowaniem korporacji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów i akcji; pomagamy przy audytach korporacyjnych.
Atuty
Nasi prawnicy efektywnie pomagają we wszelkich kwestiach prawnych, które mają znaczenie dla przedsiębiorstw naszych klientów.
Elementy wyróżniające
Nasza Kancelaria proponuje doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki, jak również doradztwo w związku z reorganizacją działalności spółki, co wiąże się z takimi działaniami jak wniesienie aktywów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych, emisji obligacji korporacyjnych, wnoszenie udziałów i akcji do innych spółek z grupy oraz doradztwa w zakresie spółek off-shore.