Prawo ubezpieczeń
Odbiorcy usług
Poszkodowani z tytułu szkody na osobie, szkody majątkowej, wskutek błędu medycznego, wypadku przy pracy, szkód w gospodarce rolnej, z tytułu urządzeń przesyłowych, uchybień ze strony urzędów, polisolokat, szkód z tytułu urządzeń przesyłowych.
Obszar pomocy
Pomoc prawna ze strony Kancelarii obejmuje takie działania jak: analiza dokumentacji akt szkody, pomoc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, zgłoszenie szkody w imieniu osoby poszkodowanej, przygotowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, negocjowanie treści ugody z towarzystwem ubezpieczeń. Zapewniamy klientom z sektora ubezpieczeń szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa z uwzględnieniem specyfiki działalności ubezpieczeniowej oraz szczególnych regulacji obowiązujących w tej dziedzinie.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności: przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia dotyczących ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych; przygotowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń, doradztwo w zakresie dobrych praktyk; przygotowanie i opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo-ubezpieczeniową (bancassurance); prowadzenie sporów ubezpieczeniowych; analizę kwestii ubezpieczeniowych na potrzeby skarg do Rzecznika Finansowego.

Atuty
Nasz zespół posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeń. Kładziemy nacisk na zbieranie dokumentacji, pomoc klientom w zakresie procesu leczenia, występowanie o kwoty adekwatne do zaistniałej szkody. Rozliczenie z klientem następuje z chwilą odzyskania świadczenia pieniężnego od ubezpieczyciela.
Elementy wyróżniające
Kierowanie się szablonem, czy schematem w dziedzinie odszkodowań nie przynosi dobrych rezultatów, dlatego Capital Legis zawsze podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, dążąc do wywalczenia dla osób poszkodowanych jak najwyższego odszkodowania.