Biznes offshore

Bahrajn to jedno z najbardziej liberalnych środowisk prowadzenia biznesu. Obowiązuje tu zerowe opodatkowanie dla firm prywatnych. Inwestorzy zakładający spółkę w Bahrajnie posiadają całą gamę możliwości, dzięki którym mogą robić interesy. Będąc akcjonariuszem lub dyrektorem spółki równocześnie dostaniesz zezwolenie na tamtejszy pobyt.
Geografia i historia odegrała ważną rolę w kształtowaniu państwa Bahrajn, jako głównego Centrum handlowego. Jego lokalizacja w samym sercu Zatoki Perskiej daje strategiczny dostęp zarówno do europejskich i azjatyckich rynków, zapewniając przedsiębiorcom idealne miejsce do ulokowania swojego biznesu.
Bahrajn jest krajem wysoko rozwiniętym pod względem przemysłu.
Podstawą gospodarki jest górnictwo ropy naftowej oraz gazu ziemnego.PKB tych działów wynosi 43 %. Najmniejszy udział ma rolnictwo, stanowi ono 1% PKB. Usługi wytwarzają ok. 56%, w największym stopniu są to usługi bankowe.

Korzyści

 • Nie ma wymogu, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe.
 • Nie ma podatku dochodowego w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku źródłowego w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od dochodów z racji najmu w Bahrajnie.
 • Brak podatków majątkowych w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od zysków kapitałowych w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od spadków w Bahrajnie.
Rodzaje działalności

Spółka partnerska

Partnerstwo ma nieograniczoną odpowiedzialność i tworzy się między minimum dwoma podmiotami pod określoną nazwą, pod którą partnerzy zakładają wspólną odpowiedzialność, w zakresie ich całego majątku osobistego.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką założoną pomiędzy dwoma rodzajami partnerów:
pierwszy
z nich to partnerstwo całkowite, gdzie odpowiedzialność jest wspólna i w zakresie całego majątku osobistego; drugi rodzaj: odpowiedzialność częściowa jedynie do partnerskiego zakresu inwestycji w kapitale spółki.

Bahrain Shareholding Company (B.S.C.)

Zamknięty akcjonariat spółki składa się z wielu osób – nie mniej niż dwóch – korzystających z akcji zbywalnych. Akcje te nie mogą być oferowane do publicznej subskrypcji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (W.L.L.).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której partnerzy są odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki tylko do wysokości ich udziałów w kapitale. Jeżeli liczba akcjonariuszy spada poniżej dwóch, firma musi przedstawić nowych akcjonariuszy w terminie 30 dni, lub przez życie ustawy, zostać przekształcona w jednoosobową firmę, lub przejść do rozwiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wydawać akcji publicznych, zbywalnych warrantów lub skryptów dłużnych.

Oddział firmy zagranicznej

Oddział spółki zagranicznej, która jest przyjęta i zarejestrowana poza Królestwem Bahrajnu może zostać ustanowiona, jako biuro operacyjne, przedstawicielstwo lub biuro regionalne.

Wymagania
 • Należy przedstawić umowę najmu biura
 • będzie wymagany dokument Memorandum of Association oraz zgoda z Bahraimskiego Centrum Inwestycji
 • zgoda wystawiona przez gminę na zlokalizowanie firmy
 • notarialny podpis Memorandum Of Association 27 Dinarów Bahrańskich
 • konto w banku
 • dowód wpłaty kapitału
Uzyskanie świadectwa rejestracji z Ministerstwa Handlu i Gminy, aby uzyskać zgodę przedsiębiorca powinien przedstawić odpowiednie dokumenty do Centrum Inwestycyjnego Bahrajnu, dokumentami tymi są:

 • Formularz wniosku rejestracji firmy
 • Projekt statutu stowarzyszenia
 • Krajowy dokument tożsamości. Jeżeli partnerzy nie pojawią się osobiście potrzebna będzie kopia dowodów swoich prawników
 • Umowa najmu, jako potwierdzenie adresu handlowego spółki.
Opodatkowanie

Osoba fizyczna

 • Nie ma podatku dochodowego w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od dochodów z racji najmu w Bahrajnie.
 • Brak podatków majątkowych w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od spadków w Bahrajnie.

Osoba prawna

 • Nie ma podatku dochodowego w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku źródłowego w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od dochodów z racji najmu w Bahrajnie.
 • Brak podatków majątkowych w Bahrajnie.
 • Nie ma podatku od zysków kapitałowych w Bahrajnie.

Regulacje prawne

Bahrajn ma podpisaną umowę na unikanie podwójnego opodatkowania z polską.
Regulacje prawne dotyczące działalności na terenie Bahrajnu zawarte są w akcie dotyczącym spółek handlowych z 2001 r.
Bahrajn ma podpisane również ustawy o praniu pieniędzy akt z 2001 r.

Księgowość & audyt
Wymagane jest złożenie rocznego sprawozdania finansowego spółki, audyt nie jest wymagany.
Konta bankowe & bankowość
W Bahrajnie znajduje się ponad 400 licencjonowanych instytucji.

Sektor bankowy w Bahrajnie odgrywa bardzo dużą rolę i jest jednym z wiodących ośrodków finansowych w rejonie.
Królestwo Bahrajnu ma podpisana umowę o praniu brudnych pieniędzy jest to akt z 2001 r.

Konto bankowe należy otworzyć w którymś z banków, który oferuje konta firmowe.

Nie stanowi to dużego problemu, lista banków jest dość spora.
Oto kilka najpopularniejszych:

 • HSBC Amanah
 • Bank of Bahrain and Kuwait
 • Bank of Tokio Mitsubishi
 • Islamic Development Bank
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.