Biznes offshore

Cypr to państwo atrakcyjne inwestycyjnie ze względu na liberalny system podatkowy. To wyspiarskie państwo stanowi jeden z filarów biznesu offshore w Europie. Początków ustanowienia preferencyjnych warunków dla biznesu należy upatrywać w roku 2004, kiedy to rząd Cypru zniósł ograniczania dotyczące m.in. wkładu inwestycyjnego, które to stawały na drodze zagranicznym przedsiębiorstwom. Dzisiaj Cypr to prężnie działające państwo, które może pochwalić się wzrostem ekonomicznym, stabilną monetą, czy niskim opodatkowaniem. Od 2004 roku Cypr to także członek Unii Europejskiej. Przyjazna jurysdykcja tego państwa sprzyja otwieraniu się tu spółek holdingowych.

Korzyści

 • Wysoka kwota wolna od podatku dochodowego
 • Niska stawka CITu
 • Brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy
 • Brak opodatkowania dyrektorów spółek cypryjskich będącymi nierezydentami
 • Cypr nie jest traktowany przez polskie prawo jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową
 • Wysoki stopień poufności transakcji gospodarczych
Rodzaje działalności

Firma jednoosobowa

 • Prowadząc Sole Propriatorship przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem
 • Nie istnieją ustawowe wymagania dotyczące formatu ksiąg rachunkowych przedsiębiorców indywidualnych
 • Nie ma obowiązku audytu i rocznych sprawozdań finansowych
 • Zyski przedsiębiorców indywidualnych opodatkowane są podatkiem dochodowym

Spółka LTD

Private Company Limited by Shares jest najbardziej popularną formą prowadzenia działalności na Cyprze

 • odpowiedzialność majątkowa wspólników ogranicza się do wysokości udziałów
 • liczba udziałowców nie może przekraczać 50-ciu
 • udziałowcy mają ograniczoną możliwość zbywania udziałów
 • prawo cypryjskie nie przewiduje wysokości minimalnego kapitału zakładowego dla Private Company Limited by Shares

Oddział / Holding

Cypr oferuje przyjazne przepisy podatkowe dla spółek holdingowych

 • brak podatku u źródła od dochodów z dywidend otrzymanych od spółek zależnych otrzymanych za granicą
Wymagania do rejestracji spółki oraz firmy
Do rejestracji spółki potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy (HE1),
 • Formularz dotyczący adresu spółki (HE2)
 • Szczegóły dotyczące sekretarza i dyrektorów spółki (HE3)
 • Umowa i status spółki,
 • Opłata rejestrowa,
 • Czas rejestracji ok. 1 m-c

Opodatkowanie

Osoba fizyczna

 • Zależny od wielkości dochodu,
 • Kwota wolna od podatku 19 500€
 • Progi podatkowe

Osoba prawna

 • Osoby prawne posiadające status rezydenta Cypru podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 • Spółki –  nierezydenci opodatkowane są z tytułu przychodów osiąganych na terytorium Cypru,
 • Stawka CIT wynosi 12,5%
 • Dochód z dywidendy otrzymanej na Cyprze zwolniony jest zwolniony z opodatkowania
 • VAT
  • Stawka standardowa wynosi 19%
  • Stawki obniżone wynoszą 9% i 5%

Regulacje prawne

Tworzenie spółek na Cyprze regulują przepisy zawarte w akcie Companies House Law (1951), które jest kopią Kodeksu Spółek Angielskich z 1948 r. Zasady działalności indywidualnej określa Companies Act 2000. Zasady działania trustów określa International Trust Act 1992.

Cypr zawarł umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Austrią, Bułgarią, Białorusią, Belgią, Kanadą, Chinami, Czechami, Danią, Egiptem, Francją, Niemcami, Grecją, Węgrami, Indiami, Irlandią, Włochami, Kuwejtem, Maltą, Mauritiusem, Norwegią, Polską, Rumunią, Rosją, Singapurem, Słowacją, Słowenią, południową Afryką, Szwecją, Syrią, Tajlandią, Wielką Brytanią, USA, z państwami byłej Jugosławii, Azerbejdżanem, Armenią, Kirgizją, Mołdawią, Uzbekistanem i Ukrainą.

Cypr podpisał umowy o wymianie informacji podatkowej z : Armenią, Austrią, Białorusią, Belgią, Bułgarią, Kanadą, Chinami, Czechami, Danią, Egiptem, Finlandią, Estonią, Francja, Niemcami, Grecją, Węgrami, Indiami, Irlandią, Włochami, Kuwejtem, Libanem, Litwą, Maltą, Mauritiusem, Mołdawią, Czarnogórą, Norwegią, Polską, Katarem, Rumunią, Rosją,, San Marino, Serbią, Seszelami, Singapurem, Słowacją, Słowneią, RPA, Hiszpanią, Szwecją, Syrią, Tadzykistanem, Tajlandią, Turkmenistanem, Ukrainą, ZEA, Wielką Brytanią, USA.

Księgowość & Audyt

 • Spółki kapitałowe mają obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań finansowych i poddawania ich badaniu przez audytora,
 • Spółki kapitałowe podlegają obowiązkowi składania rocznych zeznań do rejestru spółek oraz corocznego przekazywania zbadanych przez audytorów rocznych sprawozdań do właściwego departamentu Ministerstwa Finansów (Departament of Inland Revenue)

Konto bankowe & bankowość

W celu zachowania poufności najlepszym rozwiązanie jest wyznaczenie dyrektora/udziałowca nominalnego.

Wykaz banków:

 • Bank of Cyprus
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.