Biznes offshore

Delaware jest jednym z najmniejszych stanów USA, położonym na Wschodnim Wybrzeżu, w połowie drogi między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Wraz z hrabstwami wschodniego wybrzeża należącymi do Maryland i dwoma hrabstwami Wirginii, Delaware tworzy Półwysep Delmarva.
W ciągu ostatnich lat Delaware utrzymywało poziom PKB per capita na ok. 60 000 USD (61,183 USD w 2012 roku). Świetnie rozwinięta infrastruktura sprawia, że Delaware ma doskonały dostęp do rynku krajowego i zagranicznego poprzez autostrady, drogę powietrzną, kolejową i morską. Stan ten słynie z Delaware General Corporation Law (Prawo Spółek Handlowych Delaware), o którym mówi się, że jest najbardziej przyjazne w USA. Ponad 50% spółek w USA i 63% Fortune 500(500 najlepiej prosperujących przedsiębiorstw według rankingu magazynu Fortune)oraz 50% spółek z listy New York Stock Exchange jest właśnie tutaj zarejestrowanych.
Walutą w Delaware, jak we wszystkich stanach USA, jest dolar amerykański USD.

Korzyści

 • Brak opodatkowania i wymogów sprawozdawczych, pod warunkiem, że firma nie prowadzi działalności na terenie Delaware (obywatele polscy podlegają opodatkowaniu z uwagi na przepisy obowiązujące w obu krajach);
 • Jej właścicielem może być również inna spółka, trust, czy organizacja charytatywna;
 • Nie istnieją żadne limity co do liczby członków spółki;
 • Nie istnieje wymóg publicznego ujawniania imion i adresów członków spółki;
Rodzaje działalności

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

Odpowiednik Spółki z o.o.

Na podstawie aktu z 1991r (18 Del. J. Corp. L. 65) w stanie Delaware prawo przewiduje utworzenie spółki z o.o. (Limited Liability Company)posiadającej odrębną osobowość prawną, której partnerzy nie są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Ponadto, LLC może nie płacić własnego podatku dochodowego, a jej przychody są bezpośrednio przypisywane wspólnikom, co sprawia, że partnerzy mają możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania zysku. Gdy wspólnicy spółki nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, a spółka generuje dochody poza terytorium Stanów Zjednoczonych LLC nie płaci żadnego podatku w Stanach Zjednoczonych.

LIMITED PARTNERSHIP

Odpowiednik Spółki Komandytowej
Spółka komandytowa (Limited Partnership) podobnie jak LLC, posiada własną osobowość prawną, a współudziałowcy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania firmy. Wymagany jest jeden komplementariusz, natomiast reszta partnerów ryzykuje jedynie zainwestowanym kapitałem.

Istnieje tu duża elastyczność w kwestii zarządzania spółką. Partnerzy w spółce, których odpowiedzialność jest ograniczona mają możliwość nie tylko doradzania komplementariuszowi, ale również kontrolowania go. Mają prawo głosu w kwestiach sprzedaży mienia spółki, rozwiązania jej, a także wyznaczania lub usunięcia komplementariusza.

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP)

Odpowiednik Spółki Partnerskiej
Spółka Partnerska (Limited Liability Partnership) w Delaware wymaga rejestracji w urzędzie Sekretarza Stanu (Delaware Secretary of State) oraz uiszczenia określonego zabezpieczenia, w zamian za zwolnienie partnerów z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jednak pozostają oni odpowiedzialni za indywidualne zaniedbania lub działania na czyjąś szkodę. Spółka ta jest odpowiednim rozwiązaniem dla przedsiębiorców z grup zawodowych, chcących korzystać z beneficjów spółki, przy jednoczesnym uniknięciu odpowiedzialności za zaniedbania pozostałych udziałowców.

GENERAL PARTNERSHIP

Odpowiednik Spółki Jawnej
Nie istnieją żadne formalności wymagane w celu utworzenia spółki jawnej. Może w niej być dwóch lub więcej udziałowców, którzy mają możliwość bazowania jedynie na niepisanej umowie między sobą. W takim przypadku wszelkie regulacje prawne wynikają z ustawy o spółkach Revised Uniform Partnership Act. Z reguły w spółce jawnej każdy udziałowiec jest osobiście odpowiedzialny za długi i zobowiązania wynikające z jej działalności.

Jednakże, w kwestiach nie związanych z opodatkowaniem, spółka Delaware ma która osobowość prawną, może prowadzić działalność, nabywać, posiadać i dysponować własnością oraz prowadzić sprawy sądowe we własnym imieniu bez konieczności włączania udziałowców jako strony.

DELAWARE STATUTORY TRUSTS

Statutowe trusty Delaware stanowią kolejną , niezwykle elastyczną strukturę biznesową. Jest to związek przedsiębiorstw nie posiadający osobowości prawnej. Aby powołać trust statutowy do działania należy uzyskać certyfikat trustu wydawany przez urząd Sekretarza Stanu Delaware. Instrument ten dostarcza powiernikom i beneficjariuszom trustów określone korzyści oraz wyznacza prawa i obowiązki. Beneficjariusze, podobnie jak udziałowcy, są zwolnieni z odpowiedzialności związanej z działalnością trustu. W większości przypadków przynajmniej jeden z nich musi być rezydentem Delaware lub jego głównym miejscem prowadzenia biznesu powinno być Delaware.

SOLE PRIOPRIETORSHIP

Indywidualna Działalność Gospodarcza
Sole proprietorship jest najprostszą formą działalności. Przedsiębiorstwo jest prowadzone przez osobę indywidualną po uzyskaniu odpowiednich licencji i dokumentów. Forma ta nie wymaga tworzenia osobowości prawnej odrębnej od właściciela. W rezultacie jest on odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania swego biznesu.

JOINT VENTURE

Joint venture jest rodzajem spółki tworzonej przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Joint venture może przybrać formę każdego rodzaju spółki, wyłączając indywidualną działalność gospodarczą.

Wymagania
 • Wymagany kapitał min. 1USD
 • Wymagany min. 1 udziałowiec
 • Wymagany min. 1 dyrektor
Opodatkowanie

OSOBA FIZYCZNA

 • Zróżnicowana stawka podatkowa: najniższa – 2.2%; najwyższa – 6.95%;
 • Brak podatku od nieruchomości;

OSOBA PRAWNA

 • Brak podatku dochodowego dla spółek jeśli jest on generowany poza granicami Delaware;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych;
 • Brak podatku obrotowego;
 • Brak VAT;
 • Brak podatku od transferu kapitału i udziałów;
 • Podatki od nieruchomości ustalają poszczególne miasta i hrabstwa;

Regulacje prawne

Najważniejszą regulacją prawną w Delaware, na której bazują spółki jest Delaware Generation Corporation Law (Title 8, Chapter 1 of the Delaware Code).

UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

W myśl przepisów wynikających z podpisania przez USA z innymi krajami umów o podwójnym opodatkowaniu , rezydenci innych krajów podlegają obniżonemu opodatkowaniu lub nie podlegają żadnemu opodatkowaniu dochodu generowanego w USA.
Kraje, z którymi USA podpisało umowy o podwójnym opodatkowaniu:
Australia, Austria, Barbados, Belgia, Kanada, Chiny, Cypr, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy Grecja, Węgry, Islandia, India, Indonesia, Irlandi, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Kazachstan, Korea, Łotwa;

UMOWA O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH

Stan Delaware podpisał Umowę o Wymianie Informacji Podatkowych z następującymi krajami:
Antigua i Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbados, Bermudy, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Curacao, Dominika, Dominikana, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Gujana, Honduras, Isle of Man, Jamajka, Jersey , Liechtenstein, Wyspy Marshalla, Meksyk, Monako, Panama, Peru, Saint Lucia, Sint Maarten, Trynidad i Tobago

Księgowość & audyt
Spółki LP, LLC, GP (w tym nierezydenci) nie składają rocznych zeznań podatkowych, jednak są zobowiązane do płacenia rocznego podatku .
Konta bankowe & bankowość

PRAWO BANKOWE

Prawo bankowe w Delaware bazuje na przepisach Ustawy o Poufności Bankowej (Bank Secrecy Act), mającej na celu zwalczanie procedur prania pieniędzy. W myśl ustawy banki są zobowiązane do raportowania każdej pojedynczej transakcji gotówkowej powyżej 10.000USD, lub kilku o mniejszych kwotach, przeprowadzonych w ciągu 24 godzin przez tego samego klienta.

POUFNOŚĆ BANKÓW

Bankowość w Delaware cechuje wysoki stopień poufności. Informacje na temat konta klienta mogą być wyjawiane jedynie w sytuacjach, gdy zapadnie wyrok w sądzie stanowym.

ZAKŁADANIE KONT

Różne banki w Delaware, tak jak na terenie całego USA, przestrzegają różnych procedur zakładania kont. Jednakże można być pewnym poniższych wymogów. Przy zakładaniu konta należy przedstawić:

 • Articles of Corporation, (Akt Założycielski Spółki),
 • Corporate Federal Taxpayer ID Number – dziewięciocyfrowy numer nadawany podmiotom przez IRS
 • Certificate of good standing (Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego)
  Dokument ze zdjęciem osoby upoważnionej do otwarcia konta.
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.