Biznes offshore

Dubaj miasto położone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Dubaj przyciągnął swoja uwagę inwestorów i wielu firm dzięki nowatorskim i ambitnym projektom budowlanym , imprezom sportowym i konferencjami

Gospodarka Dubaju która rozwija się w zaskakująco szybkim tempie zwraca uwagę wielu inwestorów.

Wielkie inwestycje oraz status raju podatkowego przyciąga przedsiębiorców przejrzystym systemem prawa oraz strefa wolnego handlu

 

Korzyści

 • Brak podatku dochodowego
 • Brak podatku od dywidendy
 • Absolutna prywatność, poufność ochrona mienia i informacji
 • Możliwość wydawania wielu rodzajów akcji
 • Szybkie ustanowienie zarządu spółki
Środowisko prowadzenia biznesu

W Dubaju do prowadzenia biznesu wyznaczono 12 wspólnych stref, w przyszłości planuje się stworzenie większej ilości takich stref:

 • Dubai Aiporrt Free Zone Authority
 • Dubai Gold & Diamond Park
 • Dubai Internet City
 • Dubai Knowledge Village
 • Dubai Silicon Oasis
 • Dubai Healthcare City
 • Dubai International Financial Centre
 • Dubai Sports City
 • Dubai Palm Island Development
 • Customs and Free Zone Corp
 • Dubai automobile Zone
 • Dubai Metal & Commodity Centre
 • Dubai Textile City
 • Dubai Flower Centre
 • Dubai Logistics City
 • Dubai Aid City
Gospodarka krajowa
Gospodarka Dubaju rozwija się w zaskakująco dynamicznym tępię. Co dało mu duży skok cywilizacyjny i przyciągnęło wiele dużych koncernów, które otworzyły tam swoje centrale? we wczesnych czasach rozwoju gospodarka Dubaju opierała się głownie na ropie naftowej na dzień. dzisiejszy wpływy z ropy naftowej stanowią tylko 4 % PKB. Gospodarka Dubaju rozwija się w dynamicznym tępię świadczy o tym m.in.  rozwój nowoczesnej infrastruktury. Postawiono na budowę hoteli, osiedli mieszkaniowych, dróg, portów lotniczych, atrakcji turystycznych. W ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na inwestycje na obszarze podlegającym radzie współpracy Zatoki Perskiej (GCC) sięgną prawie 21 miliardów dolarów a większość z tych inwestycji przypadnie Dubajowi.

W dzisiejszych czasach gospodarka Dubaju opiera się w dużej mierze na handlu.

W rządowych przewidywaniach na rok 2015 przedstawionych w strategicznym planie dla Dubaju podkreśla się nacisk na różnicowanie gospodarki, która jest kluczowym celem strategicznym. Stąd działania mające na celu zróżnicowanie oraz stworzenie gospodarki opartej w dużej mierze na wiedzy i usługach. Działania te mają na celu zabezpieczenie pozycji Dubaju, jako wiodącego ośrodka turystycznego, finansowego i biznesowego jak również ważnego gracza w sferze nieruchomości.

Rząd Dubaju planuje utrzymanie rzeczywistego wzrostu gospodarczego na poziomie 11 % rocznie tak, aby osiągnąć PKB na poziomie 108 miliardów dolarów do roku 2015 oraz zwiększenie rzeczywistego PKB na głowę na poziomie 44 tys. dolarów. Opierając się głównie na turystyce handlu, budownictwie usługach finansowych.

Pomimo globalnego kryzysu gospodarczego wielcy gracze światowej gospodarki przeniosły swoje centrale właśnie do Dubaju co świadczy o wielkim powodzeniu rządowego planu rozwojowego.

Głównym celem stworzenia wolnych stref było przyciągniecie zagranicznych handlowców oraz inwestorów.

Początki rozwoju wolnych stref datuje się na 1985 r. stworzyły one wzór dla przepisów i zachęty zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców.

Ogromny sukces spowodował, że model ten został skopiowany nie tylko w, Dubaju ale tez innych emiratach. Wolne strefy w Dubaju oferują dzielnice biznesowe, biura oraz wysoce rozwinięta infrastrukturę potrzebną do prowadzenia biznesu.

Rodzaje działalności

Limited liability Company (LLC)

Odpowiednik polskiej spółki zoo.

 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowych z obywatelami emiratów
 • 51% udziałów musi należeć do obywateli emiratów
 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 81.800 GB
 • Możliwość skorzystania z opcji dyrektora nominowanego

Spółka w strefie wolnocłowej

 • Możliwość 100 % udziałów obcego kapitału
 • Możliwość handlu z podmiotami z ZEA
 • Brak podatku dochodowego od osób prawnych przez 50 lat
 • Brak podatku od osób fizycznych
 • Brak opłat za cło
 • Nieograniczona możliwość przekazywania kapitału za granice kraju
 • Wymagane biuro.

Spółka IBC (offshore)

Rodzaj tej spółki skierowany jest do inwestorów wymagających podstawy podatkowej w Dubaju.

 • Brak minimalnego kapitału zakładowego
 • Brak wymaganej siedziby
 • Wymagany agent
 • Wymagany audyt
 • Minimalna liczba dyrektorów – 2
 • Brak możliwości podejmowania działalności handlowej z obywatelami ZEA

Wymagania do rejestracji spółki oraz firmy

Do rejestracji spółki potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Wymagana jest  licencja która jest odnawiana co roku na prowadzenie firmy w danej strefie
 • Nazwa spółki

Licencje biznesowe

W porcie Jebel Ali wyróżnia się pięć typów licencji biznesowych.

Firmą dopuszczonym w Jebel Ali Free Zone przyznaje się jedną licencje odnawialna, co rok. Aby odnowić licencje firma musi posiadać ważną dzierżawę od Urzędu wolnej strefy.

Typy licencji biznesowych:

 • Ogólna Licencja handlowa- pozwala posiadaczowi na import, dystrybucje i przechowywanie towarów zgodnie z przepisami Jafza
 • Licencja na handel – pozwala na import, eksport, dystrybucje i przechowywanie określonych przedmiotów na licencji
 • Licencja przemysłowa – pozwala na import surowców, przeprowadzenie produkcji określonych produktów i wywozu gotowego produktu do dowolnego kraju
 • Licencja na świadczenie usług – pozwala na przeprowadzenie konkretnej usługi. Rodzaje usług musza być zgodne z licencja spółki dominującej, wydanej przez departament Gospodarczy lub gminę właściwą Emiratu w zjednoczonych emiratach Arabskich
 • Licencja na krajowy przemysł – przeznaczona jest dla firm produkcyjnych posiadających własność akcji o conajmniej 51% Arabian Gukf Co-operation Council

Nazwa spółki

Aby zarejestrować spółkę trzeba wybrać nazwę i rodzaj spółki.

Nazwę należy wybrać odpowiednią do celów przeznaczonej działalności. Nasza nazwa zostanie zaakceptowana pod warunkiem, że już nie jest w indeksie rejestru spółek.

Wybór nazwy jest bezpłatny zarazem musiku pamiętać, że nie może naruszać własności intelektualnej w przeciwnym razie może spowodować to sankcje prawne.

Nazwy spółek tworzone w Jebel Alie mogą być dowolne, jednakże dopełnienia nazw takie jak np.:

 • Bank
 • Trust Company
 • Emirate
 • Insurance

Wymagają pozwolenia wydanego przez rejestr spółek. Nie zezwala się na słowa, które w opinii rejestru spółek sugerują związek z rządem ZEA lub pozycją nadrzędna wobec niego.

Opodatkowanie

Osoba fizyczna

 • Nie obowiązuje podatek od osób fizycznych z wyjątkiem podatku od należności celnych i przewozowych

Osoba prawna

 • Brak podatku od dochodu
 • Brak podatku od zysków kapitałowych
 • Brak podatku u źródła
 • Brak VATU

Regulacje prawne

Od 1 stycznia 2011r. departament gruntów w Dubaju rejestruje własności tylko w imieniu podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Jebel Ali Free Zone Authority

Funkcjonowanie spółek offshore na jebel ALI REGULUJA SZCZEGÓŁOWO Jebel Ali Free Zone Authority offshore Companies Regulations wydane w 2003 r.

Spółki offshore Maja prawne podobieństwa z zagranicznymi firmami w innych jurysdykcjach, istnieją również różnice np. akcjonariusze osobiście podpisują dokumenty założycielskie, Brak akcji na okaziciela.

Firmy offshore zostały stworzone w celu rejstracji praw własności do nieruchomości w przypadku niektórych projektów w Dubaju.

Biorąc to pod uwagę spółki offshore nie mogą mieć, jakich oliwek działalności na terytorium ZEA. Jednak nie wyklucza to praw do działalności handlowej na terenie ZEA.

Departament ziemski zakazał spółka offshore posiadanie nieruchomości w Dubaju z wyłączeniem spółek wchodzących w skład jebel Ali free zone. Jeżeli spółka offshore chce być właścicielem nieruchomości, musi najpierw założyć spółkę offshore jebel Ali free zone, która Bedzie zarejstrowanym właścicielem nieruchomości. po rejestracji nieruchomości w imieniu spółki offshore jebel Ali free zone, firma będzie zobligowana do informowania służb działki o jakichkolwiek zmianach własności akcji firmy.

Istnieją następujące różnice miedzy spółkami offshore jebel Ali free zone a innymi firmami jebel ali free zone:

 • Brak wymogu wynajmu biura lub pomieszczeń przemysłowych
 • Adres siedziby spółki offshore jest adresem agenta rejestracji

Ograniczenia dotyczące rodzaju działalności na terenie Dubaju:

 • Realizacja zakupu
 • Sprzedaż i posiadanie praw własności do nieruchomości w Dubaju
 • Zakaz działalności handlowej na terenie zjednoczonych Emiratów arabskich.

Na terenie Jebel Ali zakazane jest prowadzenie działalności:

 • Ubezpieczenia
 • Produkcja filmów
 • Bankowość
 • Hazard
 • Działalność finansowa
 • Kasyno
 • Usługi profesjonalne
 • Gry
 • Konsultacje
 • Doradztwo
 • Działalność intelektualna
 • Nieruchomości
 • Media
 • Działalność wojskowa
 • Bezpieczeństwo
 • Edukacja
 • Działalność wydawnicza
 • Reklama

Księgowość & Audyt

W Dubaju nie jest wymagane prowadzenie księgowości

Konto bankowe & bankowość

Prawo bankowe

Aby otworzyć konto dla firmy offshore wszystkie banki wymagają szczegółowych informacji zarówno osobowych jak I naszego przedsiębiorstwa. Jakie dokumenty są wymagane banki ustalają indywidualnie z reguły są to dane właścicieli jak i spółki oraz planowane obroty.

Poufność bankowa

 • Brak umów o wymianie informacji z jakim kol wiek krajem
 • Brak kontroli walutowej i przepływu kapitału
 • Banki stosuja proste i nieczasochłone procedury zakładania kont bankowych bez konieczności wizyty
 • System bankowosco internetowej działajacy 24/7 który pozwala wycofywanie dużych kwot gotówki

Wykaz banków

 • Dubai Islamic Bank
 • National Bank of Dubai
 • Barclays Bank
 • Standard Chartered Bank
 • Emirates national bank of Dubai
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.