Biznes offshore

Gibraltar jest terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii i stanowi Kolonię Koronną, Co znaczy, że posiada swoją administrację, zajmującą się tylko polityką wewnętrzną. Wielka Brytania odpowiada natomiast za sprawy obronności, politykę zagraniczną i bezpieczeństwo wewnętrzne. Gibraltar to piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie. Ponadto Gibraltar na podstawie zapisów Traktatu Rzymskiego jest członkiem Unii Europejskiej, jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie (Wielka Brytania). Dzięki temu, Gibraltar może korzystać z przywilejów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Korzyści

 • wymagany jest minimalnie jeden udziałowiec i jeden dyrektor spółki, mogą być dowolnej narodowości i nie muszą być rezydentami na Gibraltarze
 • nie jest wymagane posiadanie kapitału minimalnego
 • bardzo stabilna jurysdykcja z doskonałą reputacją
 • zwolnienie z opodatkowania dla firm, które nie prowadzą działalności na terenie Gibraltaru.
 • dochód generowany poza granicami kraju i nie wpływający na teren Gibraltaru pozostaje nieopodatkowany.
 • brak podatku VAT
Rodzaje działalności

Private Company Limited By Shares

Najpopularniejsza forma prowadzenia firmy na Gibraltarze

Warunki:

 • przynajmniej dwóch członków  – osoby indywidualne lub prawne
 • wymagany tylko jeden Dyrektor
 • upublicznione dane dotyczące udziałowców i struktury kapitałowej
 • nałożony obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego w urzędzie
 • obowiązkowa rejestracja biura w Gibraltarze w celu przechowywania wymaganych ustawowo rejestrów
 • obowiązek składania rachunkowości ustawowej

Jednoosobowa działalność (self employed)

Jeżeli jesteś self employed powinieneś :

 • powiadomić urząd o prowadzeniu  swojego biznesu za pomocą formy S1
 • przedstawić swoje  zarobki  oraz koszty  na koniec roku podatkowego(deklaracja self assesment )
 • opłacić samodzielnie składki zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne

 Oddział spółki zagranicznej

 • złożenie z Rejestru spółek uwierzytelnionego podpisu
 • dane dyrektorów i udziałowców spółki
 • po rejestracji oddziału spółka uważana jest jako lokalna.
 • partnerami mogą być osoby fizyczne lub firmy a ich odpowiedzialność jest nieograniczona
 • minimalna liczba partnerów wynosi 2, najwięcej 50.
Wymagania

Private Company Limited By Shares

 • nazwa spółki (zwyczajowo podaje się dwie propozycje nazwy spółki)
 • potwierdzona kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • potwierdzenie adresu, np. rachunek za telefon, media, korespondencja przychodząca na adres zameldowania np. z banku.
 • wypełniony formularz korespondencyjny
 • dokonanie opłaty abonamentowej

Self employed

 • proponowana nazwa firmy
 • paszport lub dowód osobisty
 • wypełniona forma wniosku o rejestracje jako self employed (s1)

Oddział spółki zagranicznej

 • kopie paszportu bądź dowodu osobistego
 • dokonanie opłaty urzędowej
 • wypełnienie formularzu
Opodatkowanie

Podatek dochodowy dla osób fizycznych

 • 0-20000£ 15%
 • 20001£ – 40.000£ 20%
 • 40.000£ – 300.000£ 24,99%

Podatek dochodowy od osób prawnych 10%(pobierany wyłącznie, jeżeli spółka generuje obrót uzyskany na terenie Gibraltar).

Regulacje prawne
Porządek prawny Gibraltaru reguluje Gibraltarska Ustawa Konstytucyjna z 1969 r. oraz zbiór aktów normatywnych (zwanych rozporządzeniami), prawo zwyczajowe, zwyczaje i praktyka. Głównym źródłem prawa Gibraltaru są rozporządzenia. Akty normatywne Zjednoczonego Królestwa rozszerzone na Gibraltar mocą rozporządzenia królewskiego, prawo Wspólnoty Europejskiej, ustawodawstwo wtórne oraz prawo zwyczajowe wypracowane poprzez orzeczenia sądowe. Orzecznictwo sądów Gibraltaru odgrywa ważną rolę w rozwoju prawa. Dostarcza ono nie tylko autorytatywnych orzeczeń w zakresie wykładni ustawodawstwa, ale jest również podstawą prawa zwyczajowego, które stanowi znaczną część prawa cywilnego i handlowego. Prawo zwyczajowe Gibraltaru opiera się również na prawie zwyczajowym z Anglii i Walii.

W przypadku konfliktów pomiędzy różnymi źródłami prawa, podstawowym miejscem ich rozstrzygania są sądy.

Prawo cywilne Gibraltaru nie jest określone w kodeksie cywilnym. Wywodzi się w głównej mierze z prawa zwyczajowego, ale istnieją też elementy ustawodawstwa zajmujące się konkretnymi obszarami.

Gibraltar nie podpisał Umów o Podwójnym Opodatkowaniu z żadnym krajem.
Gibraltar podpisał wyłącznie Umowy o Wymianie Informacji Podatkowych z krajami: Australia, Austrią, Belgią, Danią, Wyspami Faro, Finlandią, Francją, Niemcami, Grecją, Grenlandią, Islandią, Indiami, Irlandią, Włochami, Maltą, Meksykiem, Holandią, Nową Zelandią, Norwegią, Polską, Portugalią, Afryką Południową, Szwecją, Turcją, Wielką Brytanią oraz Stanami zjednoczonymi.

Księgowość & Audyt
Pełne sprawozdania finansowe wymagane są kiedy spółka prowadzi działalność na Gibraltarze, natomiast kiedy spółka funkcjonuje poza granicami Państwa jest obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych.

Firmy, które funkcjonują na terenie Gibraltaru mają wymóg przeprowadzenia audytu. Nie dotyczy to tylko małych przedsiębiorstw. W rozumieniu ustawy spółka nie należy do takiego przedsiębiorstwa. Wszystkie lokalne przedsiębiorstwa nie są zwolnione z audytu.

Konta bankowe & bankowość
Prawo bankowe jest regulowane na podstawie Rozporządzenia o bankach wydanego w 1992 r. ( The banking Ordinance 1992).

Banki zapewniają poufność swoim prywatnym klientom.
Do otwarcia konta bankowego potrzebne są szczegółowe dane właściciela oraz założonego przedsiębiorstwa. Podstawowymi informacjami, które wymaga od nas bank jest podanie rzeczywistych danych dyrektorów oraz udziałowców, szacowanego obrotu na koncie oraz informacji jaki rodzaj działalności prowadzimy.

Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.