Biznes offshore

Hongkong jest największym azjatyckim centrum biznesowym i najbogatszym miastem Chin. Oferuje atrakcyjne opodatkowanie oraz usługi komercyjne, finansowe i prawne na najwyższym poziomie.

Hongkong skupia każdy rodzaj biznesu, niezależnie od tego czy jest nim import, eksport, sprzedaż internetowa, handel międzynarodowy, czy innego rodzaju usługi niematerialne.
Stabilność ekonomiczna i polityczna Hongkongu cieszy się uznaniem wśród inwestorów. Strefa ta zachowuję swą autonomię w zakresie emisji pieniądza HKD (Dolara Hongkońskiego).

Korzyści

 • korzystny system opodatkowania (stosowanie zasady terytorialnej),
 • spółka w Hongkongu może służyć jako instrument do pośredniczenia w obrocie handlowym między Unią Europejską a Chinami,
 • wysoki poziom tajemnicy bankowej,
 • swobodny obrót dewizowy
Rodzaje działalności

Firma jednoosobowa

Osoba chcąca działać jako Sole Trader musi uzyskać oficjalne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej od organów rządowych. Decyzja wydawana jest przez Business Registration Office.

Hongkong Private Limited Company

 • odpowiadająca spółce z.o.o.
 • odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona do wartości jej mienia,
 • jest regulowana przez Hong Kong New Companies Ordinance,
 • powinna posiadać swoja siedzibę w Hong Kongu
 • powinna mieć co najmniej jednego Dyrektora może to być osoba fizyczna bądź osoba prawna
 • dyrektor może być udziałowcem w danej spółce.
 • minimalna liczba akcjonariuszy to 1 a maksymalna to 50
 • udziałowcom wypłacane są dywidendy zależne od procentu udziałów.
 • nie ma minimalnego dochodu kapitałowego
 • każda firma powinna wyznaczyć Sekretarza spółki- organ wymagany poza zarządem, musi być REZYDENTEM chińskim.
 • członkiem zarządu może być nierezydent
Wymagania
Wszystkie firmy na terenie Hong Kongu są zobowiązane do zarejestrowania się w ciągu jednego miesiąca od momentu rozpoczęcia działalności. Formalności z tym związane obejmują:

 • Wpis do Rejestru Firm
 • Uzyskanie Świadectwa Rejestracji w Biurze Podatkowym (Business Registration Certificate)
 • Uzyskanie Licencji na prowadzenie określonej Działalności Gospodarczej (wymagane tylko w niektórych przypadkach)

Wnioski o wpis do Rejestru Firm należy składać, po uprzednim sprawdzeniu oryginalności proponowanej nazwy firmy w rejestrze firm (Companies Registry), u kierownika rejestru (Registrar of Companies), pod adresem:

14/F, Queensway Government Offices
66 Queensway; Central; Hong Kong
Tel: (852)2867 2587; Fax: (852) 2526 9843
http://www.info.gov.hk/cr

Świadectwo rejestracji (Business Registration Certificate) uzyskać można w Business Registration Office mieszczącym się w Inland Revenue Building pod adresem:

4/F; Revenue Tower,
5 Gloucester Road; Wanchai; Hong Kong
Tel: (852) 187 8088; Fax: (852) 2519 6716
Website: http://www.info.gov.hk/ird/eng/tax/bre.htm

Na niektóre formy działalności gospodarczej w Hongkongu należy uzyskać pozwolenie (licencję). Szczegółową informację na ten temat można uzyskać w Departamencie Handlu i Przemysłu (Trade and Industry Department) pod adresem:

M/F; Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road; Kowloon; Hong Kong.
Tel: (852) 2398 5133; Fax: (852) 2737 2377

Opodatkowanie

Osoba fizyczna

Podatek od osób fizycznych – zależny od stopy zysku: 2%, 7%, 12%, 17%;
Progi podatkowe:

 • 40.000 HKD – 2%
 • 40.000 – 80.000 HKD -7%
 • 80.000 – 120.000 HKD – 12%
 • Pow. 120.000 HKD – 17%

Podatek dochodowy pobierany jest w oparciu o zasadę terytorialności tzn. opodatkowaniu podlegają tylko dochody uzyskiwane tylko na terytorium Hongkongu.
płacenia tam podatku, jeśli generowane przez nie dochody pochodzą spoza terytorium Hongkongu. Zasada terytorialności dotyczy również dochodów osób fizycznych Hongkong stosuje również szereg całościowych lub częściowych zwolnień z podatku dochodowego oraz system korzystnych odpisów i amortyzacji. Szczegółowe zasady dotyczące opodatkowania dochodów w Hongkongu zawarte są w Inland Revenue’s Practice Note No 21.

Osoba prawna

Stawka podatku CIT 16,5 %
VAT – brak

Regulacje prawne

Działalność spółek regulują w Hongkongu następujące akty prawne:

 • Prawo Spółek (Companies Ordinance),
 • Ustawa o Rejestracji Przedsiębiorstw (Business Registration Ordinance),
 • Prawo Podatkowe (Inland Revenue Ordinance).

Umowy o unikaniu Podwójnego opodatkowania:

Austria, Belgia, Brunea, Kanada, Chiny, Czechy, Francja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Jersey, Kuwejt, Liechtenstein, Luxemburg, Malezja, Malta, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania, Wietnam.

Hongkong nie podpisał Umowy o Wymianie Informacji Podatkowej z żadnym krajem.

Księgowość & Audyt
Wszystkie firmy na terenie Hongkongu zobowiązane są do prowadzenia ewidencji księgowej. Zapisy księgowe powinny być archiwizowane do 7 lat. Spółki zobowiązane są do przedkładania sprawozdań finansowych i odbycia corocznego audytu.
Konta bankowe & bankowość
Wszystkie firmy na terenie Hongkongu zobowiązane są do prowadzenia ewidencji księgowej. Zapisy księgowe powinny być archiwizowane do 7 lat. Spółki zobowiązane są do przedkładania sprawozdań finansowych i odbycia corocznego audytu.
Otwarcie rachunku w banku z siedzibą w Hongkongu wymaga osobistego stawiennictwa. Nadto w przypadku gdyby zdecydowali się Państwo na otwarcie rachunku w banku z siedzibą w Hongkongu spółka nie może korzystać z usług dyrektorów nominowanych.

Po zarejestrowaniu się w Rejestrze Firm oraz uzyskaniu Świadectwa Rejestracji w Biurze Podatkowym firma może złożyć wniosek o otwarcie konta bankowego. Zazwyczaj podczas zakładaniu rachunku bankowego wymagany jest minimalny wkład w wysokości ok. 2.000HK$.

Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.