Biznes offshore

Luksemburg jest bardzo atrakcyjnym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej. Formalności co do założenia działalności gospodarczej w Luksemburgu zależą od branży  działalności. Kraj ten oferuje zagranicznym inwestorom niskie opodatkowanie .

Stanowi także obecnie jedną z najbardziej popularnych na świecie (i najbardziej popularną w Unii Europejskiej) jurysdykcję do tworzenie prywatnych, zamkniętych instytucji zbiorowego inwestowania.

Korzyści

 • Wysoka kwota wolna od podatku dochodowego
 • Niska stawka CITu
 • Brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy
 • Brak opodatkowania dyrektorów spółek cypryjskich będącymi nierezydentami
 • Cypr nie jest traktowany przez polskie prawo jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową
 • Wysoki stopień poufności transakcji gospodarczych
Rodzaje działalności

Jednoosobowa działalność

 • Każdy obywatel potrzebujący zezwolenie na prowadzenie swojej działalności powinien zgłosić swoją działalność
 • Wymagana jest rezydencja w Luksemburgu
 • Potwierdzenie adres lokalny oraz jego  potwierdzenie
 • Wymagane jest  zarejestrować się jako płatnik składek społecznych

Limited Liability Company SARL- Spółka z o.o.(société à responsabilité limitée)

 • Wymagany jest jeden dyrektor
 • Dyrektorem moż być osoba fizyczna lub osoba prawna, nie musi być rezydentem Luksemburgu
 • Może mieć od 2 do 40 partnerów
 • kapitał zakładowy wynosi 12 500 Euro, może być  wpłacony w całości i może zostać wykorzystany jako fundusze spółki po jej założeniu.
 • Kapitał zakładowy może zostac wpłacony w podobnej sumie w innej walucie
 • Wymagana jest przynajmniej rejestracja społki

SOPARFI- spółka holdingowa

 • Może przyjąć formę spółki SA lub SARL
 • Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Może ponosić korzyści wynikające z traktatów o podwójnym opodatkowaniu korzystne opodatkowanie zysków i dywidend
Wymagania do rejestracji spółki oraz firmy

Rejestracja spółki

Procedura założycielska oraz rejestracja spółki uzależniona jest od rodzaju działalności.

 • Akt założycielski wymagany jest w zależności od formy prawnej,
 • rejestracja firmy przez notariusza odbywa się w ciągu 15 dni.
 • wpis do rejestru handlowego ok. 1-ego miesiąca.
 • Koszt założenia firmy wynosi 1% wysokości kapitału oraz opłata notarialna ( od 50 -1240€).
 • Pozwolenie na prowadzenie działalności (upoważnienie d’établissement)- dokumenty wymagane do otrzymania pozwolenia,(koszt 24€)
 • Deklaracja o umiejętnościach prowadzenia działalności

Oba dokumenty dostępne do pobrania: http://www.mcm.public.lu/fr/autorisations/index.html

 • Potwierdzenie wpłaty –znaczek skarbowy 24€, do zakupienia w Administration de’L Enregistrement et des Domaines (AED), bądź potwierdzenie dokonania przelewu na daną kwotę.
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Deklaracja o nie upadłości złożona przed notariuszem( koszt ok. 90€ dla nie rezydentów bądź mieszkających mniej niż 5 lat )
 • Świadectwa i dyplomy szkolne, świadectwa ukończenia kursów zawodowych
 • Potwierdzona kopia paszportu
 • Potwierdzenie zameldowania w Luksemburgu

Po otrzymaniu pozwolenia na rozpoczęcie działalności, należy zarejestrować się do Registre de Commerce et des Societes-Luxemburg (RCS).

Przed uprzednim zarejestrowaniu należy sprawdzić:

 • Dostępność nazwy firmy

Przedsiębiorca uzyskuje numer i własna kartotekę w RCSL, dodatkowo w zależności od rodzaju działalności obowiązkowa jest rejestracja w Izbie Handlu (Chamber de Commerce), bądź w Izbie Rzemieśliniczej (Chamber des Metiers).

 

Wymagania dla osób prowadzących działalność jednoosobową

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy muszą być zgłoszone w:

 • Urzędzie Podatkowym Administration des contribution directes ACD do płatności podatku dochodowego,
 • Administration de l’enregistrement et des Romains- AED do płatności VAT
Opodatkowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT )

 • Zależy od wysokości dochodów
 • Kwota wolna od podatku 11.265€

Progi podatkowe:

 • 0 – 11.265€  – 0%
 • 11.265 – 13. 173 – 8%
 • 13.173 – 15.081 – 10%
 • 15.081 – 16.989 – 12%
 • 16.989 – 18.897 – 14%
 • 18.897 – 20.805 – 16%
 • 20.805 – 22.713 – 18%
 • 22.713 – 24.621 – 20%
 • 24.621 – 26.529 – 22%
 • 26.529 – 28.437 – 24%
 • 28.437 – 30.345 – 26%
 • 30.345 – 32.253 – 28%
 • 32.253 – 34.161 – 30%
 • 34.161 – 36.069 – 32%
 • 36.069 – 37.977 – 34%
 • 37.977 – 39.885 – 36%
 • 39.885 – 41.793 – 38%
 • 41.793 – 100.000 – 39%
 • 100.000- w górę – 40%

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek od osób prawnych:

 • do  9.916 € – 20%
 •  9.916 – 14.874 – stawka podatku naliczana jest od 1.983 € plus 50 % od kwoty powyżej 9.916 € do 14.874 €
 • powyżej 14.874€ – 30%
 • Dodatkowo każda firma płaci 4% podatku na fundusz dla bezrobotnych.
Regulacje prawne
Luksemburg podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Krajami takimi jak : RPA , Niemcy, Arabia Saudyjska, Armienią , Austrią, Azerbejdzan, Bahrajn ,Barbados , Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Dania , ZEA, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki, Finlandia, Francja , Gruzja , Grecja, Hongkong, Węgry , Indie, Indonezja , Irladia , Islandia, Izrael, Włochy , Japonia, Jersey, Kazachstan , Laos, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Macedonia , Malezja , Malta , Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monaco, Mongolia, Norwegia, Uzbekistan, Panama, Niderlandy, Polska, Portugalia , Katar, Czechy , Słowacja , Rumunia, Rosja , San Marino, Singapur, Słowenia , Sri Lanka , Szwajcaria , Seszele ,  Tadżykistan, Tajwan , Tajlandia, Tunezja , Turcja , Wietnam .

 

Państwo podpisało także umowę o wymianie informacji podatkowych z Państwami takimi jak : Armenia , Austria, Bahrajn , Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy , Islandia , Lichtenstein ,Meksyk , Monako, Holandia, Norwegia, Katar , Hiszpania , Polska , Szwajcaria , Turcja , Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Księgowość & audyt
Wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego corocznie . Sprawozdanie przeprowadza się za pomocą faktur wygenerowanych przez spółkę. Przeprowadzanie audytu w firmie jest wymagane w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa , które generuje wysokie obroty  oraz jest uznawane jako wielkie.
Konto bankowe & bankowość
Luksemburg należy do Państw , które zachowują poufność bankową i nie wymaniają informacji bankowej miedzy urzędami całej Unii Europejskiej. Ważnym dokumentem , który będzie potrzeby do otwarcia konta bankowego jest potwierdzenie zameldowania w Luksemburgu , wykaz źródła dochodów uzyskanych w kraju bądż też działalność spółki
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.