Biznes offshore

Malta to atrakcyjne państwo pod względem podatkowym ze względu na obowiązujące w tym państwie regulacje prawne. Malta to dobry kierunek dla inwestorów planujących duże przedsięwzięcia gospodarcze oraz optymalizację podatkową swojego biznesu.

Korzyści

 • brak wymogów w zakresie minimalnego przebywania na terytorium Malty,
 • ograniczenie opodatkowania tylko do dochodów przekazywanych na Maltę bądź przechowywanych na Malcie (dochody z innych źródeł nie podlegają opodatkowaniu)
 • Malta oferuje system pełnej refundacji, zgodnie z którym podatek zapłacony przez spółkę zostaje zaliczony na poczet podatku płaconego przez udziałowców w momencie wypłaty dywidendy. Jeżeli dywidendę wypłaca spółka handlowa, to odbiorcy dywidendy mają prawo do refundacji w wysokości 6/7 kwoty podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę na Malcie. Biorąc pod uwagę powyższe odliczenia efektywna stawka opodatkowania CIT spółek na Malcie wynosi ok. 5%.
 • Refundacja w wysokość 6/7 kwoty zapłaconego podatku oraz w wysokości 5/7 będzie możliwa, jeżeli spółka nie skorzystała z ulgi w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Jeżeli wypłacana dywidenda pochodzi z zysku przypisanego, jako zysk zagraniczny i w związku, z którym spółka skorzystała z ulgi w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, udziałowcy mają prawo do refundacji w wysokości 2/3 podatku zapłaconego przez spółkę maltańską.
Rodzaje działalności

Firma jednoosobowa

 • chcąc zacząć działać na własny rachunek należy wypełnić formularz poniżej http://etc.gov.mt/
 • wypełniony formularz należy wysłać do Employment and Training Corporation Human Resources Information Unit BIRZEBBUGA BBG 3000,
 • należy operować adresem na Malcie,
 • należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz NI 3 (nr ubezpieczenia społecznego)

Spółka LTD

 • siedziba spółki musi mieścić się na Malcie (nie ma konieczności kupna nieruchomości, wystarczy długoterminowy wynajem lokalu),
 • wszelkie zmiany dotyczące siedziby spółki muszą być zgłoszone do rejestru spółek,
 • minimalny kapitał zakładowy to 1,164.69€
 • spółka musi posiadać minimum 1 dyrektora i 1 udziałowca,
 • maksymalna liczba udziałowców to 50,
 • wymagany jest sekretarz spółki (nie musi być to rezydent Malty),
Wymagania
Aby móc dokonać rejestracji spółki należy:

 • przedstawić oryginalną umowę i statut spółki podpisany przez akcjonariuszy lub przez ich upoważnionych przedstawicieli,
 • potwierdzenia wparty kapitału zakładowego,
 • dowody potwierdzające tożsamość,
 • czek na opłaty rejestracyjne ( zależne od wniesionego kapitału zakładowego)
Opodatkowanie

Osoba fizyczna

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • kwota wolna od podatku 3250 lirów maltańskich 0-3250 0% 3251-5500 15% 5501-6750 25% pow. 6751 35%
  • ulgi podatkowe zależne od stanu cywilnego

Osoba prawna

 • podatek dochodowy od osób prawnych
  • stawka CIT wynosi 35%
 • VAT
  • stawka standardowa wynosi 18%
  • stawki obniżone wynoszą 7% i 5% oraz 0%
Regulacje prawne
Malta zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Albanią, Australią, Austrią, Bahrajnem, Barbados, Belgią, Bułgarią, Kanadą, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Egiptem, Estonią, Finlandią, Gruzją, Francją, Niemcami, Grecją, Guernsey, Hong Kongiem, Węgrami, Islandią, Indiami, Irlandią, Wyspami Mana, Izraelem, Włochami, Jersey, Jordanią, Koreą, Kuwejtem, Litwą, Libanem, Libią, Lichtensteinem, Łotwą, Luxemburgiem, Malezją, Meksykiem, Montenegro, Marokiem, Holandią, Norwegią, Pakistanem, Polską, Portugalią, Katarem, Rumunia, Rosją, San Marino, Arabią Saudyjską, Serbią, Singapurem, Słowacją, Słowenią, Hiszpanią, Szwecją, Austrią, Syrią, Tunezją, Turcją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, USA, Urugwajem, Wielką Brytanią. Malta podpisał umowy o wymianie informacji podatkowej z: Wyspami Bahama, Bermudami, Kajmanami, Gibraltarem, USA.
Księgowość & audyt
 • prowadzenie księgowości dla spółki jest
 • spółka LTD nie musi przeprowadzać audytów rachunkowych, kiedy spełnia 2 z 3 warunków tj. 1) suma bilansowa nie przekracza 46, 587.47€, 2) obroty nie są większe niż 93,174.94€, 3) średnia liczba pracowników w firmie w okresie roku obrotowego nie przekracza 2 pracowników,
Konto bankowe & bankowość
Na Malcie prowadzony jest publiczny rejestr elektroniczny przedsiębiorstw, dlatego do zachowania poufności należy wyznaczyć dyrektora nominowanego. Wykaz najpopularniejszych banków na Malcie:

 • Bank of Valetta
 • HSBC Bank Malta
 • Raiffeisen Malta Bank

Strony internetowe, na podstawie których zgromadzono informacje: www.mfsa.com.mt www.gov.mt

Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.