Biznes offshore

Panama jest państwem słynącym z kanału panamskiego łączącego obie ameryki.

W Europie mniej znana pod względem zakładania tam spółek.
Panama przyciąga wielu biznesmenów brakiem podatku u źródła, czyli firmy nie płaca podatku, jeżeli nie działają na rynkach lokalnych.
Jurysdykcja panamska zezwala na zakładanie spółek z dyrektorem nominowanym, co gwarantuje anonimowość w rejestrze publicznym. Ponadto zezwala na wprowadzenie akcji na okaziciela, co gwarantuje anonimowość udziałowców.

Środowisko prowadzenia biznesu

Panama utrzymuje strefę wolnego handlu Colón, drugą co do wielkości strefę wolnego handlu na świecie (po Hong Kongu), położoną u wejścia do Kanału Panamskiego od strony Karaibów. Kanał i strefa wolnego handlu są punktami, w których koncentruje się większość międzynarodowej działalności gospodarczej kraju. Federacja Stowarzyszeń Handlu Międzynarodowego podaje, że 12% PKB Panamy wypracowuje Kanał Panamski. Jest on aktualnie rozbudowywany, by pomieścić trzeci ciąg śluz.

Gospodarka krajowa

Panama jest krajem rozwijającym się. Największy udział w tworzeniu pkb mają usługi, co wiąże się z obsługą kanału panamskiego. Znaczne dochody przynosi również turystyka. Panama jest drugim co do wielkości Centrum międzynarodowej dystrybucji i handlu na świecie. W Wolnej Strefie Panama’s Colon działa powyżej 1500 przedsiębiorstw międzynarodowego importu / eksportu. Panama jest drugim co do wielkości, międzynarodowym centrum bankowym na świecie.

Giełda papierów wartościowych w Panamie jest najbardziej rozwiniętą giełdą w Centralnej i Południowej Ameryce. Panama utrzymuje chronioną absolutną tajemnicę bankową, wymaga bezwzględnego zachowania tajemnicy handlowej i korporacyjnej, co jest zagwarantowane w konstytucji Republiki Panamy.

Akcje „na Okaziciela” spółek akcyjnych zarejestrowanych w Panamie pozwalają akcjonariuszom utrzymać 100% anonimowości i prywatności.

Korzyści

 • Brak opodatkowania dochodu firmy na terenie Panamy oraz wymogów składania sprawozdań z dochodu rocznego;
 • Dozwolone są udziały na okaziciela;
 • Brak obowiązkowych wymogów, co do sprawozdań finansowych i audytu;
 • Wysoki stopień anonimowości i poufności;
Rodzaje działalności

Sociedad Anonima (SA)

Sociedad Anonima – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwykle wybierana do działalności offshore, jest tworzona na podstawie Ustawy Nr 32 z 1927r. a także Kodeksu Handlowego.

 • Są jest tworzona przez dwóch subskrybentów lub nominowanych;
 • Wymagany jest jedynie jeden udziałowiec;
 • Wymagana jest liczba trzech dyrektorów, a ich nazwiska musza widnieć w Statucie Spółki;
 • Akcje lub udziały spółki mogą być z wartością nominalną lub bez, imienne lub na okaziciela;
 • Nie ma wymogów co do kapitału minimalnego;
 • Zwykle wpłacanym kapitałem jest 10.000 USD;

Foreign Corporation

Spółkę zagraniczną rejestruje się w Panamie składając listę wymaganych dokumentów. Podatki i opłaty roczne płacone są jak w przypadku spółki panamskiej.

Limited Partnership

Spółka komandytowa tworzona jest na podstawie Kodeksu Handlowego Panamy. Wymogi:

 • W spółce może być od dwóch do 20 partnerów;
 • Kapitał spółki musi wynosić od 2.000USD do 500.000USD.
 • Dane dotyczące partnerów spółki oraz kwota jej kapitału powinna być zarejestrowana w Państwowym Urzędzie ewidencji;
 • Odpowiedzialność każdego partnerów jest ograniczona do kwoty zadeklarowanej, niewpłaconej;
 • Nie istnieją wymogi płacenia podatków rocznych i składania sprawozdań księgowych;

Individual Limited Proprietorship

Firma indywidualna z ograniczoną odpowiedzialnością

Tworzona jest na podobnych zasadach jak spółka komandytowa, z tą różnicą, że posiada ona tylko jednego członka. Dane wraz z dokumentacją muszą być złożone w urzędzie ewidencji. Odpowiedzialność właściciela jest ograniczona do kwoty zadeklarowanego mienia.

Civil Partnership

Civil partnership jest tworzona na podstawie Kodeksu Handlowego Panamy. Odpowiedzialność parterów jest nieograniczona. Ten rodzaj spółki jest często wybierany przez grupy zawodowe, takie jak prawnicy lub księgowi.

General Partnership

Spółka jawna tworzona jest na podstawie Kodeksu Handlowego Panamy. Partnerzy spółki ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność.

Commandite Company

Spółka komandytowa jest tworzona na zasadzie hybrydy łączącej w sobie możliwości spółki z o.o. oraz cywilnej. Przynajmniej jeden z członków musi mieć nieograniczona odpowiedzialność, a reszta członków ponosi odpowiedzialność ograniczoną do zadeklarowanego kapitału. Ten rodzaj spółki jest używany również z możliwością transferu udziałów.

Foundation

Fundacja bazuje na Prawie Fundacji Prywatnych z 1995r. Jest to autonomiczny podmiot prawny bez udziałowców, używany do trzymania i ochrony mienia. Nie zezwala się na prowadzenie żadnej działalności biznesowej w ramach tej struktury. Kapitał minimalny wynosi 10.000USD. Obowiązek podatkowy dotyczy jedynie działalności prowadzonej na terenie Panamy. Nie istnieją wymogi związane ze składaniem sprawozdań księgowych ani audytu.

Trust

Trusty tworzy się na podstawie Ustawy Nr. 1 z 1984r. na piśmie. Założyciel, powiernik i beneficjent nie muszą być obywatelami ani rezydentami Panami. Nie ma wymaganego kapitału minimalnego a jeśli trust generuje przychody na terenie Panamy, podlega opodatkowaniu.

Wymagania do rejestracji spółki
 • Wybór spółki
 • Siedziba spółki w panamie
 • Zadeklarować kapitał minimalny
 • Zarząd spółki min. 3 dyrektorów
 • Udziałowcy min 1
Opodatkowanie
 • Osoba fizyczna
  • Osoby zarabiające mniej niż 11 tys. USD rocznie są zwolnione z podatku
  • Osoby zarabiające od 11 tys. USD do 50 Tys. USD płacą 15 % podatku
  • Osoby zarabiające powyżej 50 tys. USD płacą 25 % podatku
 • Osoba prawna
  • 0% podatku od firm nieprowadzących działalności na terenie panamy
  • 25 % podatku od firm prowadzących działalność na terenie panamy
  • Podatek od Sysków kapitałowych wynosi 10%
  • Podatek od dywidendy dla spółek nieprowadzących działalności na terenie panamy wynosi 5%
  • Podatek od dywidendy da spółek prowadzących działalność na terenie panamy wynosi 10%
Regulacje prawne

FIRMY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PANAMY PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCYM REGULACJOM PRAWNYM:

The Commercial Code and Law No 24 of 1966
The Private Foundation Law 1995
Law No 1 of 1984
Panama Fiscal Code

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Panama podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z:
Wyspami Barbados, Francją, Irlandią, Republiką Korei, Luksemburgiem, Meksykiem, Holandią, Portugalią, Katarem, Singapurem oraz Hiszpanią.

UMOWA O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH

Panama podpisała umowy o wymianie informacji podatkowej z:
Danią, Wyspami Faro, Grenlandią, Islandią, Norwegią, Szwecją oraz USA.

Licencje biznesowe

Firmy rejestrowane w Panamie, a nieprowadzące biznesu na terenie republiki, nie podlegają obowiązkowi uzyskania licencji. Licencje rządowe wydawane są w Panamie jedynie instytucjom finansowym.

Wznowienie licencji

Spółka zarejestrowana w ma obowiązek corocznego przedłużania swojej działalności, co wiąże się np. z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz ponownego powołania organów spółki.
Zastrzegamy, że ostatnim wymogiem jest legalność działania spółki zarówno w Panamie, jak i w kraju, w którym będzie ona prowadzić działalność.
Stworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności.
Organy regulacyjne w Panamie nie zezwalają na działalność finansową, bankowość, zakłady, gry hazardowe online i ubezpieczenia bez posiadania pozwolenia.

Księgowość & audyt
Księgowość nie jest w Panamie obowiązkowa ze względu na brak opodatkowania. Jednakże bank, w którym otwarto rachunek może w niektórych przypadkach zażądać faktury wyjaśniającej pewne transakcje.
Księgowość & audyt
W celu otwarcia konta dla firmy offshore wszystkie szanujące się banki wymagają szczegółowych informacji, zarówno danych osobowych, jak i informacji dotyczących przedsiębiorstwa.

Wymagania dokumentacji przy składaniu wniosku o założenie konta są zróżnicowane i ustalane przez indywidualne banki. Niemniej jednak zazwyczaj bank oczekuje podania danych właściciela rzeczywistego spółki oraz innych osób mających uprawnienia do danego konta, opisu działalności przedsiębiorstwa i przewidywanego przepływu pieniężnego.

Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.