Biznes offshore

Początków biznesu offshore na Seszelach należy upatrywać w roku 1994, kiedy to tamtejszy rząd wydał serię legislacji, mających zrestrukturyzować kraj, czyniąc z niego ośrodek biznesu offshore. Dzisiaj Seszele to kraj nowoczesny i atrakcyjny dla inwestorów z całego świata za sprawą ułatwień bankowych, telekomunikacji czy dobrego połączenia drogą powietrzną.

Seszele to jeden z pretendentów do stania się centrum e-commerce. W tym celu rząd Seszeli rozpoczął w 2004 r. wdrażanie polityki na rzecz e-commerce. Działania rządowe
mają na celu wykorzystać w jak najlepszy sposób Internet do celów marketingowych.

Korzyści

 • brak opodatkowania podatkiem od osób prawnych
 • brak  wymogów składania corocznych sprawozdań finansowych,
 • brak wymogu kapitału minimalnego,
 • podczas rejestracji wymagany jest 1 dyrektor i 1 udziałowiec,
 • brak obowiązku przeprowadzania audytów,
 • dozwolone są akcje na okaziciela
Rodzaje działalności

Firma jednoosobowa

Chcąc założyć działalność jednoosobową na Seszelach należy wypełnić formularz online www.eservice.egov.sc w którym należy podać takie informacje jak:

 • nazwa firmy
 • rodzaj działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • dane właściciela firmy,
 • adres fizyczny (konieczny na Seszelach)

Spółka

 • najlepszą formą prowadzenia biznesu na Seszelach jest spółka International Bussiens Company IBC,
 • wymóg min. jednego udziałowca oraz jednego członka zarządu (obie funkcje może pełnić ta sama osoba)
 • brak wymogu posiadania lokalnych członków zarządu/udziałowców
 • spółka IBC nie podlega żadnemu opodatkowaniu od dochodów czy zysków,
 • udziałowiec IBC z Seszeli nie podlega żadnemu opodatkowaniu od dochodu od zysków
 • nie ma obowiązku przygotowywania rocznych deklaracji podatkowych oraz składania sprawozdań finansowych,
 • wysoki stopień poufności (dane właściciela spółki, dyrektorów i udziałowców nie podlegają publicznej rejestracji)
Wymagania
Chcąc założyć jakąkolwiek firmę na terenie Seszeli w pierwszej kolejności należy zwrócić się z biznesplanem do Biura Inwestycji Seszeli (SIB). W ciągu 30 dni SIB ustosunkuje się względem pomysłu przedsiębiorcy, akceptując lub odrzucając pomysł na biznes. Po uzyskaniu akceptacji należy rozpocząć starania o uzyskanie licencji na prowadzenie działalności. Sama rejestracja podmiotu gospodarczego trwa bardzo krotko, bo 1-2 dni.
Wymagania

Osoba fizyczna

 • kwota wolna od podatku 150 000 0%
 • 151 000-1 000 000 15%
 • powyżej 1 000 000 30%

Osoba prawna

 • do 1 000 000 25%
 • powyżej 1 000 000 30%

UWAGA: spółka International Bussines Company IBC jest zwolniona z jakiegokolwiek opodatkowania!
VAT 15%

Regulacje prawne
Przedsiębiorstwa działające na terenie Seszeli podlegają poniżej wypisanym regulacjom prawnym:

 • Companies Act 2003 r.
 • Licenses Act 1986 r.

Seszele podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Bahrajnem, Barbados, Botswaną, Chinami, Cyprem, Indonezją, Malezją, Mauritiusem, Omanem, Katarem, Tajlandią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Wietnamem i Zambią.
Ponadto Seszele podpisały umowy o wymianie informacji podatkowych z: Grenlandią, Wyspami Faro, Islandią, Finlandią, Danią, Norwegią i Szwecją.

Księgowość & audyt
Spółka International Bussines Company IBC ma obowiązek prowadzenia ewidencji prowadzonych działań księgowych. IBC nie ma jednak obowiązku przeprowadzania audytu czy składania rocznego sprawozdania finansowego.
Konto bankowe & bankowość
W celu otwarcia konta dla firmy wszystkie banki wymagają szczegółowych informacji, zarówno danych osobowych jak i informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Zwyczajowo bank oczekuje podania danych właściciela rzeczywistego spółki oraz innych osób mających uprawnienia do korzystania z danego konta, opisu działalności i przewidywanego przepływu pieniężnego.
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.