Startupy i venture capital
Odbiorcy usług
W ostatnich latach wzrasta w Polsce zainteresowanie startupami, które dla kreatywnych przedsiębiorców są szansą na dalszy rozwój. Nasza Kancelaria pomaga startupom na każdym etapie rozwoju, koncentrując się na firmach typu venture capital, firmach zarządzających funduszami i budując relacje między inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi.
Obszar pomocy
Pomoc Kancelarii polega na przekazaniu startupom niezbędnego know-how, dzięki któremu są w stanie dowiedzieć się  jak są tworzone i finansowane spółki technologiczne, a także jak się rozwijają i w jaki sposób ich założyciele mogą z nich wyjść poprzez przykładowo sprzedaż do inwestorów strategicznych. Gwarantujemy doradztwo w zakresie modeli biznesowych, strategii zbierania funduszy i opracowywania wysokiej jakości materiałów dla inwestorów, które konieczne są do prawidłowej i pozytywnej oceny startupów. Doradzamy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność, wspierając ich merytorycznie w tworzeniu spółek, struktury kapitałowej,  pomagając w negocjacjach z inwestorami, odbiorcami lub dystrybutorami, klientami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w opracowywaniu, negocjowaniu umów odnośnie IT, danych osobowych, IP, zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz innymi kwestiami przydatnymi do osiągnięcia założonego celu i sukcesu w rozwijanym biznesie.
Atuty
Kancelaria kładzie nacisk na analizę potrzeb danego startupu, przygotowując rozwiązania minimalizujące ryzyko niepowodzenia.
Elementy wyróżniające
Kancelaria jest wyspecjalizowana w zakresie branży technologicznej, medialnej i internetowej.