Zarządzanie ryzykiem i jakością usług

Jako profesjonaliści wypracowaliśmy narzędzia, które pozwalają nam w pełni zarządzać ryzykiem i jakością usług, jakie dostarczamy. Oparte są one na krajowych, ale i również międzynarodowych wytycznych, które dotyczą zasad oferowania usług. Ponadto zawsze korzystamy z własnego doświadczenia, które nabyliśmy podczas świadczenia usług dla spółek na całym świecie.

Nasze procedury zawierają:

  • Odpowiedzialność za jakość – kierownictwo zobligowane jest podejmować takie decyzje, aby jakość naszej marki zawsze była na najwyższym poziomie, w każdym aspekcie tego stwierdzenia. Kolejne istotne cechy naszej spółki to etyczne zachowanie, niezależność oraz obiektywizm.

  • Kodeks etyki – wyznajemy następujące, kluczowe zasady: niezależność, uczciwość oraz obiektywizm. Nasza reputacja to efekt kompetencji naszych pracowników, dlatego że każdy z nich przestrzega kodeksu etyki oraz stosuje się do zasad poufności, uczciwości i staranności podczas wykonywania powierzonych im zadań.

  • Procedury akceptowania klienta i przebiegu współpracy – wszystkie potencjalne zlecenia weryfikowane są przez dedykowany dział specjalistów ds. zarządzania rynkiem, przez kierownictwo oraz ekspertów branżowych. Podejmujemy się zleceń specjalnych, co wzmacnia naszą markę, reputację i pozycję rynkową. Decyzja o akceptacji zlecenia podejmowana jest po dokonaniu analizy.

  • Zasoby kadrowe – największym atutem naszej firmy jest zasób ludzki. Pracownicy przechodząc przez każdy etap rozwoju w firmie – od rekrutacji, po awanse na wyższe stanowiska – przygotowywani są do podejmowania dedykowanych dla swojej rangi zadań i realizowania odpowiednich do swoich kompetencji projektów.

  • Wykonanie zlecenia – za każdy projekt odpowiedzialna jest odpowiednia pod względem merytorycznym kadra, co sprawia, że zadanie zrealizowane jest na możliwie najwyższym jakościowo poziomie. Specjaliści ds. jakości i ryzyka, oraz zespoły ekspertów branżowych i metodologicznych wspierają grupę projektową. Wszystkie te elementy składają się na całość, która pozwala nam dostarczać klientom w pełni profesjonalne usługi.

  • Kontrolowanie jakości – zrealizowany projekt zostaje przekazany do weryfikacji pod kątem jakości, dzięki czemu nasze usługi bezustannie są udoskonalane, a ich jakość podnoszona. Jest to nieodzowna część naszego programu doskonalenia.

Wszyscy partnerzy mogą liczyć na wsparcie naszych zespołów ds. etyki, niezależności i ryzyka w zakresie szkoleń, porad oraz bieżących informacji, które dotyczą zmian w polityce funkcjonowania naszej firmy.

Partnerzy wspierani są również w kwestii podejmowania kluczowych decyzji w przypadku wyników audytów, czy nieetycznych zachowań w firmie. Wsparcie jest udzielane nawet jeżeli podjęte decyzje, skutkować mogą zakończeniem współpracy z klientem.