Bankowość, finanse i restrukturyzacje
Odbiorcy usług
Sektor finansowy, instytucje finansowe i gospodarcze; ochrona interesów dłużników i wierzycieli
Obszar pomocy
Nasza Kancelaria skupia się na problematyce kredytów konsorcjalnych (udzielanych przez co najmniej dwa banki), w tym na umowach konsorcjalnych, umowach pomiędzy wierzycielami i umowach o podziale zabezpieczeń. W obszarze naszej specjalizacji skupiamy się na projektach dotyczących finansowania różnego typu, np. finansowanie przedsiębiorstw (corporate finance), finansowanie przeznaczone na nabycie akcji, udziałów lub aktywów innego rodzaju podmiotów (acquisition finance); interesujemy się różnymi zagadnieniami odnośnie finansowania, tematyki prostych kredytów bilateralnych, krajowych kredytów konsorcjalnych, rozbudowanych transakcji finansowania strukturalnego, czy międzynarodowymi transakcjami finansowymi.
Atuty
Nasza Kancelaria wyróżnia się doświadczeniem w obszarach regulacyjnych, w dziedzinie organizacji instytucji finansowych oraz licencjonowania działalności banków, towarzystw ubezpieczeń; bankowość i finanse w aspekcie krajowym i międzynarodowym, międzynarodowe transakcje finansowe; posiadamy doświadczenie w obszarach regulacyjnych. Świadczymy pomoc względem potwierdzenia podmiotom udzielającym finansowania ważności i skuteczności zawartych dokumentów finansowania i dokumentów zabezpieczeń, w tym także poprzez przygotowanie właściwej opinii prawnej.
Elementy wyróżniające
Nasza Kancelaria posiada umiejętność związaną z przedstawianiem rozwiązań adekwatnych do sytuacji kryzysu finansowego, który przynosząc zagrożenia, przynosi jednocześnie nowe wyzwania i wymaga szczególnego doświadczenia po stronie prawników. Rodzaj usług jest za każdym razem dostosowywany do oczekiwań Klienta i specyfiki poszczególnej transakcji. Przygotowujemy i negocjujemy dokumentację odnoszącą się do udzielenia finansowania. Doradzamy w zakresie restrukturyzacji powstałego zadłużenia. Nasze profesjonalne usługi są kierowane zarówno do podmiotów udzielających, jak i uzyskujących finansowanie. Do naszych Klientów należą krajowe i zagraniczne banki, instytucje finansowe, fundusze, obligatariusze, a także kredytobiorcy i emitenci obligacji.