Stanowisko Prezesa UOKiK-u w sprawie kredytów walutowych

Problem kredytów walutowych, a przede wszystkim kredytów we frankach szwajcarskich jest w Polsce powszechnie znany. W odniesieniu do nich w ostatnim czasie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał następujące decyzje: decyzja nr DDK-20/2015  z dnia 28 grudnia 2015 r., decyzja nr DDK-21/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., decyzja nr DDK-61-8/15/ZT z dnia 8…

Szczegóły

Antywindykacja – na czym polega?

Antywindykacja to zespół różnorodnych działań zmierzających do ochrony interesów dłużnika. Celem antywindykacji jest polepszenie sytuacji osoby zadłużonej, przy wykorzystaniu obowiązujących przepisów prawa. Każdorazowo dobór odpowiednich środków zależy jednak od sytuacji dłużnika. W ramach antywindykacji Kancelaria proponuje swoim klientom między innymi rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty, weryfikację prawidłowości działań komorników, przedsiębiorstw windykacyjnych i innych wierzycieli, a…

Szczegóły

Istotny pogląd Prezesa UOKIK-u w sprawie Generali Życie TU S.A.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  Analizowany pogląd dotyczy jednego z postanowień umowy polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym regulującego opłatę likwidacyjną. Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie z dnia 7 czerwca 2017 r. wyjaśnił, że postępowanie o sygn. akt: XVI C 2884/16 toczy się…

Szczegóły

Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

Mediacja jest sposobem dobrowolnego rozwiązywania konfliktów, które powstały w wyniku przestępstwa, w drodze porozumienia pokrzywdzonego z podejrzanym/oskarżonym  w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Proces postępowania mediacyjnego określa w głównej mierze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i można go scharakteryzować, jako ten, który wyróżnia się etapowością. Na każdym…

Szczegóły

Czy możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy?

Kwestia ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy nie jest problemem nowym, pomimo że przepisy regulujące służebność przesyłu  obowiązują już od kilku lat, to sprawa ustanowienia tego prawa na rzecz Gminy wciąż budzi różne wątpliwości. Sama wykładnia językowa art. 3051  KC nie pozwala jednoznacznie na uzyskanie odpowiedzi w tym zakresie. Powyższy problem rozstrzygał  ostatnio Sąd Okręgowy…

Szczegóły

Porozumienia dotyczące zwrotu nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych.

Porozumienia zawarte w dniu 21 grudnia 2016 r. pomiędzy Prezesem UOKiK-u, a towarzystwami ubezpieczeń zaczęły obowiązywać od stycznia 2017 r. W związku z ich zawarciem ubezpieczyciele obniżyli wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych polisolokat. Jednym z warunków zawartych porozumień jest obowiązek towarzystw do informowania klientów o warunkach zawartego porozumienia. Stąd m.in. szczegółowe informacje o wysokości opłat likwidacyjnych zostały zamieszczone na stronach…

Szczegóły

Branża gastronomiczna z największą szansą na rozwój dzięki franczyzie – dlaczego?

Jednym z elementów wyróżniających współczesną rozrywkę są różnego rodzaju widowiska o tematyce kulinarnej. Obecnie każda stacja telewizyjna przyciąga widzów programami i konkursami gastronomicznymi, co przekłada się na zainteresowanie przedsiębiorców branżą związaną z gotowaniem i wyżywieniem. O ile sektor motoryzacyjny, czy budowlany przeżywają co jakiś czas kryzysy, o tyle usługi gastronomiczne rozwijają się szybko. Wpływa na…

Szczegóły

Rynek pracy w Polsce. Stopa bezrobocia rośnie czy maleje?

Powiało optymizmem. Zwrot często używany przez dziennikarzy odzwierciedla sytuację na polskim rynku pracy. Potwierdzeniem jest miniony rok 2016, w którym odnotowano najniższą od 25 lat stopę bezrobocia, jak również wzrost płac powiązany ze wzrostem zatrudnienia. Korzystna poprawa nastąpiła we wszystkich województwach, a najpewniej mogą się czuć osoby wiążące przyszłość zawodową z budownictwem, produkcją przemysłową, transportem,…

Szczegóły

Terminy konferencji 2015

Konferencja dot.: Wprowadzenie przedsiębiorstw z Ukrainy do Polski. Aspekty: doradztwa prawnego, podatkowego i transakcyjnego.

07-08-2015
Izba Handlowo-Przemysłowa
Lwów, ul. Akademicka 17
Od godz. 9.00 do 14.30