Coaching
Odbiorcy usług
Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis przywiązuje wagę do rozpowszechniania wiedzy w ramach szkoleń, warsztatów, seminariów, bądź konferencji. Istotą coachingu w tym przypadku jest przekazanie przydatnych informacji odnośnie marketingu usług prawniczych, wykorzystania portali społecznościowych (Social Media), czy zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie zawodu prawniczego w XXI wieku wiąże się z nowymi wyzwaniami, które przynosi rozwijająca się technologia i komunikacja oraz nieustannie zmieniająca się rzeczywistość. Konieczność nadążania za tymi zjawiskami wymaga odpowiedniego know-how wzmacniającego szanse odniesienia sukcesu.
Obszar pomocy
Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis promuje wiedzę poprzez szkolenia, warsztaty, jak również bieżące publikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
Atuty
Kładziemy nacisk na praktyczne i przydatne informacje, traktując coaching jako narzędzie tworzenia strategii, bieżących planów, budowania wizerunku i wykorzystania potencjału zawodowego.
Elementy wyróżniające
Seminaria i szkolenia z wykorzystaniem programów typu Power Point i case-study stanowią instrument skutecznego przekazywania wiedzy.