Działalność Kancelarii Prawno – Podatkowej Capital Legis oparta jest na przepisach prawa oraz standardach postępowania Kancelarii prawnych, adwokackich i podatkowych. W ramach polityki compliance szczególny akcent został położony na następujące dziedziny:

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • właściwe postępowanie z informacjami poufnymi
  • ochrona danych osobowych
  • unikanie konfliktów interesów
  • zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i standardami obsługa klienta

Do realizacji zadań o profilu compliance powołano wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną – Departament Compliance.

Zasada informowania o nadużyciach
Naczelną zasadą działania Kancelarii Prawno – Podatkowej Capital Legis jest postępowanie zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Dlatego zależy nam, aby każde działanie noszące znamiona nadużycia zostało szybko ujawnione, a jego skutki zneutralizowane. W tym celu udostępniamy klientom możliwość zgłaszania wszystkich nieprawidłowości, które wystąpiły lub mogą wystąpić w naszej Kancelarii. Powyższe nieprawidłowości lub zdarzenia należy zgłaszać na adres email kancelaria@capitallegis.com
Chcesz podjąć z nami współpracę? Wypełnij formularz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Link.