Optymalizacja podatkowa
Odbiorcy usług
Doradztwo podatkowe wiąże się ze staranną analizą przepisów podatkowych. Jego celem pozostaje osiągnięcie przez przedsiębiorcę odpowiednich korzyści finansowych przy jednoczesnej minimalizacji obowiązkowych obciążeń. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy są w stanie płacić legalnie niższe podatki, korzystając z okazji, jakie dają przepisy podatkowe.
Obszar pomocy
Do najważniejszych obszarów optymalizacji należą: doradztwo w zakresie planowania podatkowego, doradztwo w zakresie podatkowych aspektów istnienia „zakładu”, przeglądy i analizy w zakresie transakcji i należności transgranicznych. Nasi specjaliści oferują kompleksowy pakiet usług odnoszący się do różnorodnych aspektów sytuacji danego podatnika.
Atuty
Optymalizacja podatkowa zmniejsza obciążenia podatkowo-administracyjne spowodowane prowadzeniem firmy, zwiększając zyski przedsiębiorstwa. Celem działań podejmowanych przez specjalistów Capital Legis jest wygenerowanie rzeczywistych zysków. Pomocna jest w tym przypadku weryfikacja wykładni obowiązujących przepisów podatkowych. Każde rozwiązanie jest efektem szczegółowej analizy potrzeb i wymagań danego klienta ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju działalności jego firmy.
Elementy wyróżniające
Nasz zespół koncentruje się na takich działaniach jak m.in.: optymalizacja podatkowa międzynarodowych struktur, tworzenie i wdrażanie struktur podatkowych, analiza struktur podatkowych pod kątem prawidłowości zastosowania umów o podwójnym opodatkowaniu.