PAULINA KOLOWCA
Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obsłudze i doradztwie średnim i dużym przedsiębiorstwom, w tym
z kapitałem zagranicznym. Pracowała również w Ambasadzie RP w Londynie, a także w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnych aspektów bieżącej działalności klientów Kancelarii, zarówno Klientów indywidualnych, jak i kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z różnych branż. W szczególności prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

W ramach pracy w Kancelarii zajmuje się również przygotowywaniem oraz opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. Przy opracowywaniu dokumentacji umownej wskazuje optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów Klientów Kancelarii, zwracając przy tym uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi umowami oraz uwzględniając również problematykę praw autorskich.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu mec. Kolowca może zapewnić nie tylko bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, ale również kompleksową obsługę transakcji dotyczących majątku lub udziałów spółek handlowych. Reprezentuje i doradza w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami lub z organami spółek. Obsługuje procesy dotyczące tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, a także doradza w planowaniu optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, przygotowuje i przeprowadza proces łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Zapewnia obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał
i regulaminów funkcjonowania organów spółek oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń. Opracowuje dokumentacje dotyczącą optymalnego zatrudnienia członków zarządu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, powołania w drodze uchwały oraz tzw. kontraktów menadżerskich.

Kompleksowo i w sposób profesjonalny zajmuje się również sprawami Klientów dotyczącymi prawa upadłościowego. Przygotowuje Spółki do sfinalizowania postępowania upadłościowego poprzez dokonanie wszechstronnej oceny przedsiębiorstwa w zakresie spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Reprezentuje Klientów Kancelarii, zarówno pracodawców i pracowników we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed Sądami pracy, w tym także m. in. w sporach dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne), o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz związanych z dyskryminacją i mobbingiem.

Skutecznie wspiera Klientów w sporach sądowych, doprowadzając m. in. do zawarcia ugód w sprawach, w których inne Kancelarie nie podjęły się reprezentacji Klienta.

Przeprowadza szkolenia z zakresu umów, odszkodowań, błędów medycznych, windykacji, łączenia
i przekształcenia spółek, służebności przesyłu, postępowania upadłościowego oraz z tzw. upadłości konsumenckiej i polis inwestycyjnych tzw. polisolokat.

Znajomość języków obcych: angielski (w tym Legal English), hiszpański. Studia podyplomowe na kierunku Ceny Transferowe i Zarządzanie Podatkami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Powołana na członka Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie X Kadencji.
W wolnych chwilach aktywnie spędza czas podróżując.