PIOTR ŻELAZNY
Specjalista ds. PR i komunikacji z mediami
Absolwent Wyższej Szkoły Menadżerskiej i Zarządzania w Warszawie.

Jest doświadczonym specjalistą z dziedziny marketingu i rozwoju biznesu w aspekcie komunikacji marketingowej oraz reklamowej. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie treningu kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów, jak również w zakresie roli koordynatora oraz negocjatora umów z mediami.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się promowaniem usług w obszarze Public Relations. Bierze udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów oraz usług poprzez m.in.: redagowanie informacji prasowych, przygotowywanie oficjalnych oświadczeń i komentarzy, uczestniczenie w audycjach radiowych. Zajmuje się tworzeniem strategii PR, sprawnie nadzorując realizację programów PR-owych firmy.

Do jego zainteresowań należą działania skoncentrowane na koordynacji imprez promocyjnych, organizacji spotkań z dziennikarzami, przygotowaniu materiałów informacyjnych, organizacji konferencji prasowych. Skutecznie koordynuje i zarządza kryzysami mediowymi zarówno po stronie firmy, jak i jej klientów.

Współpracuje z agencjami PR w celu właściwego planowania i realizowania strategii Public Relations.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako menagera i specjalisty od PR wizerunku osobistego oraz zarządzania personelem. Pracował jako specjalista w dziedzinie HR w Domu Mediowym, czuwając nad rekrutacją zewnętrzną i wewnętrzną. Współpracował z czasopismami i jako event menager.

Legitymuje się kwalifikacjami odnośnie organizacji pracy, kontaktów z mediami, rekrutacji personelu stałego.

Interesuje się muzyką, historią sztuki japońskiej i zdrową kuchnią.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12