Z sukcesem reprezentujemy klienta w sporze gospodarczym z generalnym wykonawcą | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

15.03.2024    |   Case studies Spory

Z sukcesem reprezentujemy klienta w sporze gospodarczym z generalnym wykonawcą

Udostępnij:

Nasz klient – firma budowlana, zgłosił się do nas z propozycją podjęcia się reprezentacji jego interesów, w prowadzonym z generalnym wykonawcą sporze gospodarczym.

Reprezentacja w sporze ma za przedmiot realizację projektów budowlanych, w których nasz klient występował w charakterze podwykonawcy, zleconego mu przez generalnego wykonawcę zakresu robót budowlanych.

Nienależyte wykonanie przez generalnego wykonawcę obowiązków umownych, polegających w głównej mierze na dopuszczeniu do niezawinionych przez naszego klienta opóźnień w terminowej realizacji umowy spowodowały, że całość negatywnych dla siebie konsekwencji finansowych postanowił przenieść na naszego klienta, inicjując w tym celu szereg postępowań sądowych, przedmiotem których jest nieuprawnione dochodzenie zapłaty kar umownych.

W prowadzonych postępowaniach, skupiliśmy się na wykazaniu braków formalnych dostrzeżonych w dokumentach umownych oraz dokumentacji budowlanej, jak również na podważeniu skuteczności potrącenia, dokonanego z naruszeniem postanowień art. 2031 § 1 k.p.c., a także na rzetelnym i kompleksowym przedstawieniu nie tylko stanu faktycznego sprawy, ale także całości dowodów.

Aktualnie z zakończyliśmy trzy z sześciu postępowań, uzyskując w postępowaniu apelacyjnym dwa korzystne dla naszego klienta wyroki.

Spory

Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

Zobacz więcej

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.