Licencje - Capital Legis

Licencje

Teksty (dalej: „Utwory”) opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://www.capitallegis.com/ objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Zastrzegamy jednocześnie, że na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie Utworów w dowolnym medium, w dowolnym formacie i w dowolnym celu, także komercyjnym, zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami. Jednocześnie zastrzegamy, że nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści Utworów.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • pełnymi imionami i nazwiskami autorów, a także wskazaniem – jeśli dotyczy- ich stanowiska w Kancelarii (np. partner zarządzający), tytułów zawodowych (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy) oraz stopni bądź tytułów naukowych
  • oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi ze strony internetowej Kancelarii Prawno-podatkowej Capital Legis – https://www.capitallegis.com/. Wyrażone w nim treści mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.”

Dodatkowo sugerujemy, by opatrzyć kopię logotypem kancelarii Capital Legis Kancelaria Prawno-Podatkowa. [logo w formacie: PNG, AI, EPS].

Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy (w szczególności XHTML oraz CSS) oraz wszystkie utwory inne niż Utwory, o których mowa wyżej, autorzy nie udzielają licencji i zastrzegają co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej).

Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis (dalej: „Kancelaria”) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: „Autorzy”) nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga zawiera jedynie poglądy Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie.

Kancelaria zastrzega, że w sytuacji umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii odnośników do innych stron internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.

Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub orzecznictwa sądów bądź organów administracji

CC BY-ND 3.0 PL Deed | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | Creative Commons