Regulacje prawne — Capital Legis

Co robimy?

Na bieżąco śledzimy najnowsze doniesienia oraz zmiany regulacyjne zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym, w celu zapewnienia naszym klientom jak najaktualniejszych informacji dotyczących wymogów odnoszących się do prowadzonych działalności. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju biznesu, zapewniając legalność podejmowanych działań nie tylko z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących aktach prawnych ale również z wewnętrznymi regulaminami, procedurami i ładem korporacyjnym. 

Dlaczego warto?

Dokładamy wszelkiej należytej staranności aby zapewnić klientom zgodne z implementowanymi regulacjami prawnymi wsparcie. Bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek, podatków, restrukturyzacji, prawa pracy, prawa konkurencji, własności intelektualnej, IT, ochrony danych osobowych, procedur AML i ESG, pozwala zapewnić naszym klientom wszechstronne wsparcie prawno-podatkowo-biznesowe.

Wspieramy w opracowywaniu oraz skutecznym wdrażaniu zasad, polityk, praktyk i procesów, składających się na ład korporacyjny w obsługiwanych przez nas przedsiębiorstwach, dbając o zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli zarządczej, raportowania oraz pomiarów efektywności. Optymalizujemy struktury korporacyjne oraz przeprowadzamy restrukturyzacje wewnętrzne przedsiębiorstw. Opracowujemy dokumentację korporacyjną, wewnętrzne regulacje i procedury w obszarze AML, RODO, MAR i ESG oraz antykorupcyjne. Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające jak również reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy. Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla zarządów, prokurentów, menedżerów oraz pracowników.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z branży FMCG, doradzając w obszarze bezpieczeństwa i oznakowania produktów, reklamy, działań promocyjnych i programów lojalnościowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zagadnieniach dystrybucyjnych, franchisingowych i agencyjnych. Zapewniamy naszym klientom ochronę ich praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i wzorów użytkowych, a także praw autorskich. Świadczymy na rzecz przedsiębiorców usługi prawne, w zakresie rozpoczęcia biznesu w branży e-commerce, wymagającej spełnienia szeregu wymogów prawnych, z zakresu zapewnienia ochrony praw konsumentów, danych osobowych oraz własności intelektualnej i reklamy, aby mogli oferować swoje usługi drogą elektroniczną.

Dbamy, aby działania
klientów były zgodne
z prawem

Dla kogo? Wspieramy wyspecjalizowaną wiedzą i doświadczeniem wszystkie podmioty, bez względu na ich wielkość i funkcję.  Jakie wsparcie z zakresu regulacji prawnych od nas otrzymasz? Due diligence dokumentacji korporacyjnej. Dostosowywanie dokumentacji prawnej do aktualnych przepisów. Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej bez względu na jej zakres.

Instytucje publiczne

Organizacje pozarządowe

Przedsiębiorstwa i spółki

Aktualności

Publikacje
Case studies

Regulacje prawne   |   Publikacje   |   14.06.2024

Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

Więcej
Fundacja rodzinna – kluczowe informacje
Zobacz więcej

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   15.05.2024

Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)
Zobacz więcej

Porozmawiajmy

Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


(22) 270 12 12