Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

15.05.2024    |   Case studies Doradztwo    |   Regulacje prawne

Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)

Udostępnij:

W ramach świadczenia stałej obsługi naszego klienta, zrealizowaliśmy projekt przygotowania procedury przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Asumpt do zlecenia nam realizacji projektu stanowiły konieczność wprowadzenia nowych usług płatniczych oraz dynamiczny rozwój naszego klienta.

W celu maksymalnego zabezpieczenia interesów naszego klienta, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dokumentację obejmującą:

  • ocenę ryzyka na podstawie analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związaną ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
  • wzór oświadczenia o bieżącej analizie przeprowadzonych transakcji;
  • wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie identyfikacji i weryfikacji klienta, osoby upoważnionej do działanie w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego;
  • procedurę KYC i KYB („know your business”) oraz procedurę przechowywania danych zbieranych w ich ramach oraz danych transakcyjnych;
  • procedurę zgłaszania naruszeń do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Prokuratury;
  • zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • procedurę monitorowania klientów i transakcji przez pracowników klienta.

Realizacja projektu zwieńczona została przeprowadzeniem serii szkoleń dla pracowników klienta, mających za przedmiot zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalne ryzyka związane z praniem pieniędzy, jak również poprawą świadomości w tym zakresie.

Doradztwo

Kompleksowe wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w każdym aspekcie funkcjonowania ich biznesu.

Zobacz więcej

Regulacje prawne

Sprawdzone metody na dostosowanie organizacji do szybko zmieniających się wymogów prawnych.

Zobacz więcej

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.