Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

05.06.2024    |   Case studies Doradztwo

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Udostępnij:

W związku ze świadczeniem przez naszego klienta usług e-commerce oraz z uwagi na konieczność zapewnienia jego kontrahentom możliwości dokonywania płatności, reprezentowaliśmy naszego klienta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, mającym za przedmiot dokonanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP).

Kompleksowo opracowaliśmy pakiet niezbędnych dokumentów, takich jak: wykaz usług płatniczych, wraz z przedstawieniem tych usług w formie schematu graficznego i opisem tych usług, opisowe wskazanie, do którego z rodzajów usług należą usługi świadczone przez klienta, opis rozwiązań organizacyjnych, plan finansowy oraz procedurę zarządzania ryzykiem, na które klient może być narażony. Ponadto przygotowaliśmy szczegółowy opis działalności gospodarczej i opis sposobu ochrony środków pieniężnych użytkowników, jak również kompletną procedurę AML.

Cały projekt zwieńczony został dokonaniem wpisu klienta do rejestru małych instytucji płatniczych, prowadzonego przez KNF i uzyskaniem stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu.

Doradztwo

Kompleksowe wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w każdym aspekcie funkcjonowania ich biznesu.

Zobacz więcej

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.