Spory sądowe, karno-gospodarcze i korporacyjne — Capital Legis

Wsparcie prawne w sprawach spornych

Co robimy?

Doradzamy klientom w sytuacjach spornych i kryzysowych, pomagając dokonać rzetelnej oceny prawnej, oferując, w miarę możliwości, polubowne sposoby rozwiązania. Gdy sporu sądowego nie da się uniknąć, reprezentujmy klientów zarówno w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych, jak również przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji i organami samorządu terytorialnego. Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie spółkom oraz członkom ich organów. Rekomendujemy dobór odpowiednich środków prawnych, na każdym etapie postępowania dbając o ich skuteczne wykorzystanie. Doradzamy od momentu powstania sporu aż do jego prawomocnego zakończenia i egzekucji praw naszego klienta.

Dlaczego warto?

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w postępowaniach sądowych, niezależnie od pozycji procesowej. Wspieramy klientów na etapie przygotowania do sporu i gromadzenia dowodów, reprezentowania w ramach prowadzonych postępowań oraz na etapie dochodzenia roszczeń,
w ramach postępowań egzekucyjnych.

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów korporacyjnych, zarówno między wspólnikami spółek, jak i będących konsekwencjami transakcji M&A. Doradzamy w sprawach o wyłączenie wspólników i rozwiązanie spółki, zaskarżenie uchwał podjętych na zgromadzeniach, dochodzenie od członków zarządu roszczeń, za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji podjętej przeciwko spółce, z zakresu dochodzenia roszczeń przeciwko członkom organów spółek, za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji, a także w sporach wynikających z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy, za szkody wyrządzone spółce (actio pro socio).

Identyfikujemy ryzyka związane z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniając kompleksowe wsparcie w ich ograniczaniu. Jest to szczególnie istotne zagrożenie, z uwagi na stale rosnącą liczbę wymagań prawnych nakładanych na przedsiębiorców.

Specjalizujemy się ponadto w jednej z najskuteczniejszych metod alternatywnego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, czyli w arbitrażu. Doradzamy w sporach dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w handlu międzynarodowym oraz dotyczących transakcji fuzji i przejęć. Opiniujemy klauzule arbitrażowe, doradzamy w sporach związanych z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, wspieramy w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego przed stałymi sądami arbitrażowymi i sądami ad hoc (sądy powoływane przez strony doraźnie do rozstrzygnięcia określonego sporu).

Reprezentujemy klientów
w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

Jakie wsparcie z zakresu obsługi sporów od nas otrzymasz? Opracowywanie strategii na każdym etapie sporu. Negocjowanie warunków rozwiązujących spory. Ugody sądowe i pozasądowe. Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Asystujemy w rozwiązywaniu sporów klientom z różnych sektorów. Opracowujemy indywidualną strategię działania.

Instytucje państwowe

Spółki

Aktualności

Case studies

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Doradztwo   |   Case studies   |   22.03.2024

Pomogliśmy klientowi zakończyć spór z inwestorami

Więcej
Pomogliśmy klientowi zakończyć spór z inwestorami

Spory   |   Case studies   |   15.03.2024

Z sukcesem reprezentujemy klienta w sporze gospodarczym z generalnym wykonawcą

Więcej
Z sukcesem reprezentujemy klienta w sporze gospodarczym z generalnym wykonawcą
Zobacz więcej

Porozmawiajmy

Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


(22) 270 12 12