Aktualności, publikacje i case studies - Capital Legis

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

News   |   01.07.2024

Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

Więcej
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Regulacje prawne   |   Publikacje   |   14.06.2024

Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

Więcej
Fundacja rodzinna – kluczowe informacje
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   15.05.2024

Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)
Przedsiębiorca nie zmienia swojego statusu MŚP automatycznie

Doradztwo   |   Case studies   |   05.05.2024

Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji zobowiązań oraz nabyciu nieruchomości w Centrum Warszawy

Więcej
Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji zobowiązań oraz nabyciu nieruchomości w Centrum Warszawy
Jak dobrze założyć spółkę z o.o

Publikacje   |   25.04.2024

Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję

Więcej
Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję