Obsługa prawna i podatkowa transakcji — Capital Legis

Co robimy?

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcyjną, począwszy od etapu redakcji postanowień umów o zachowaniu poufności, listów intencyjnych, przeprowadzenia due diligence, analizy prawno-podatkowej oraz opracowania strategii transakcyjnej, po uczestnictwo w negocjacjach, finalizację transakcji i nadzorowanie procesów wdrożeniowych.

Uwzględniamy szereg aspektów korporacyjnych i podatkowych, pozwalających naszym klientom na osiąganie zakładanych celów biznesowych. Każdą transakcję przeprowadzamy nie tylko analizując ją w ujęciu prawno-podatkowy ale również biznesowym, co pozwala nam zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania, dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Dlaczego warto?

Do przeprowadzanych przez nas transakcji podchodzimy kompleksowo, mając na uwadze fakt, że transakcje fuzji i przejęć łączą w sobie szereg strategicznych działań, zmierzających do osiągnięcia przez zainteresowane podmioty zakładanego poziomu synergii. W praktyce wiąże się to z koniecznością przekształcenia, łączenia, dzielenia, nabywania i zbywania spółek lub ich zorganizowanych części.

W początkowych etapach transakcji, zajmujemy się planowaniem struktury i opracowaniem harmonogramu transakcji, doborze odpowiednich rozwiązań, zapewniających najkorzystniejszy model i przebieg transakcji, w ujęciu ekonomicznym oraz czasowym. Przygotowujemy dokumenty transakcyjne wymagane na poszczególnych etapach transakcji, począwszy od listów intencyjnych i umów o zachowaniu poufności, poprzez umowy sprzedaży akcji lub udziałów, po dokumentację dotyczącą zabezpieczeń rzeczowych i osobistych. Zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe przy finansowaniach oraz refinansowaniach działalności oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń (poręczeń, gwarancji, zastawów, hipotek) w obrocie krajowym i zagranicznym. Notyfikujemy zamiar koncentracji i reprezentujemy w postępowaniach przed UOKiK. Przygotowujemy, prowadzimy i nadzorujemy transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Kompleksowo obsługujemy całe procesy inwestycyjno-budowlane, zapewniamy wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji w nieruchomości, weryfikujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, a także uzyskujemy wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na konserwację zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne). Współpracujemy ze wszystkimi stronami transakcji, a także z bankami, innymi instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami.

Kompleksowe doradztwo transakcyjne świadczymy zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych. Reprezentujemy polskich przedsiębiorców inwestujących zagranicą pomagając im optymalnie zabezpieczyć swoje interesy (także we współpracy z zaufanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi), jak również prowadzimy obsługę prawną zagranicznych inwestycji w Polsce. Przeprowadzamy restrukturyzacje transgraniczne i doradzamy w negocjacjach o charakterze międzynarodowym. Świadczymy usługi potransakcyjne (wdrożeniowe), zmierzające do zmaksymalizowania efektywności planowanej synergii.

Chronimy interesy klientów na każdym etapie transakcji

Przedsiębiorstwa

Korporacje

Urzędy i instytucje

Aktualności

Case studies

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach
Przedsiębiorca nie zmienia swojego statusu MŚP automatycznie

Doradztwo   |   Case studies   |   05.05.2024

Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji zobowiązań oraz nabyciu nieruchomości w Centrum Warszawy

Więcej
Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji zobowiązań oraz nabyciu nieruchomości w Centrum Warszawy

Doradztwo   |   Case studies   |   06.04.2024

Zrestrukturyzowaliśmy strukturę organizacyjną naszego klienta

Więcej
Zrestrukturyzowaliśmy strukturę organizacyjną naszego klienta
Zobacz więcej

Porozmawiajmy

Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


(22) 270 12 12