Zrestrukturyzowaliśmy strukturę organizacyjną naszego klienta | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

06.04.2024    |   Case studies Doradztwo    |   Transakcje

Zrestrukturyzowaliśmy strukturę organizacyjną naszego klienta

Udostępnij:

Rozpoczynając współpracę wiedzieliśmy, że oczekiwaniem naszego klienta jest doprowadzenie do maksymalnego uproszczenia zasad funkcjonowania grupy kapitałowej, w skład której wchodziło ponad dwanaście spółek, mających swoje siedziby w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Radomiu, Olsztynie i Warszawie.

W następstwie podjętych przez nas działań, doprowadziliśmy do przeniesienia siedzib większości podmiotów zależnych do Warszawy, jak również przygotowaliśmy dokumenty korporacyjne mające za przedmiot ujednolicenie struktury właścicielskiej oraz składu osobowego, funkcjonujących w spółkach organów. Działając w roli pełnomocnika, reprezentowaliśmy zainteresowane podmioty w nabywaniu oraz zbywaniu udziałów, a także zgłaszaliśmy i nadzorowaliśmy prawidłową rejestrację zgłoszonych zmian, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doradztwo

Kompleksowe wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w każdym aspekcie funkcjonowania ich biznesu.

Zobacz więcej

Transakcje

Efektywna pomoc na każdym etapie transakcji.

Zobacz więcej

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.