Zamówienia publiczne — Capital Legis

Spory

Zamówienia publiczne

Jesteśmy zespołem prawników doświadczonych zarówno w obsłudze zamawiających, jak i wykonawców. Wspieramy obie strony procesu zamówieniowego na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie jego realizacji. Identyfikujemy ryzyka i dokonujemy interpretacji postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi.

Skontaktuj się

Co robimy

Obszary wsparcia udzielanego przez zespół naszej kancelarii.

Doradztwo dla wykonawców

 • Opracowanie lub weryfikacja projektu dokumentacji postępowania (ogłoszenia, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia)
 • Przygotowanie projektu umowy, w tym m.in. z zastosowaniem zwinnych metodyk (Agile)
 • Wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie dokumentacji postępowania i dokonywaniu zmian w dokumentacji postępowania
 • Weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
 • Opracowanie projektów wezwań kierowanych do wykonawców – do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o wyjaśnienie oferty oraz o wyjaśnienie wysokości ceny ofertowej
 • Reprezentacja w negocjacjach z wykonawcami
 • Doradztwo przy zawieraniu oraz przy dokonywaniu zmian umowy o zamówienie publiczne
 • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych Urzędu Zamówień Publicznych
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi

 

Doradztwo dla zamawiających

 • Weryfikacja dokumentacji postępowania – SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia, pod kątem ewentualnych podstaw ich zaskarżenia
 • Doradztwo w zakresie doboru najlepszej struktury podmiotowej udziału w postępowaniu (relacje m.in. z konsorcjantami i podwykonawcami)
 • Opracowanie wniosków o wyjaśnienie dokumentacji postępowania
 • Wsparcie w negocjacjach z zamawiającym
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wezwania kierowane przez zamawiającego – do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o wyjaśnienie oferty oraz o wyjaśnienie wysokości ceny ofertowej
 • Wsparcie przy zawieraniu oraz przy dokonywaniu zmian umowy o zamówienie publiczne oraz w wykonywaniu tej umowy, w tym prowadzenie niezbędnej korespondencji z zamawiającym, dochodzenie roszczeń oraz bieżące doradztwo kontraktowe
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi

Wypełnij formularz kontaktowy


  Mogą Cię zainteresować

  Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Więcej
  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Więcej
  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  News   |   01.07.2024

  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Więcej
  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

  Więcej
  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
  Zobacz więcej

  Aktualności

  News
  Publikacje
  Case studies
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  News   |   01.07.2024

  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Więcej
  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF
  Zobacz więcej

  Regulacje prawne   |   Publikacje   |   14.06.2024

  Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

  Więcej
  Fundacja rodzinna – kluczowe informacje
  Jak dobrze założyć spółkę z o.o

  Publikacje   |   25.04.2024

  Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję

  Więcej
  Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję
  Zobacz więcej

  Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Więcej
  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Więcej
  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

  Więcej
  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

  Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

  Więcej
  Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej
  Zobacz więcej

  Porozmawiajmy

  Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
  Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
  Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


  (22) 270 12 12
  Praktyki

  Transakcje

  Efektywna pomoc na każdym etapie transakcji.

  Zobacz więcej Zwiń

  Doradztwo

  Kompleksowe wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w każdym aspekcie funkcjonowania ich biznesu.

  Zobacz więcej Zwiń

  Spory

  Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

  Zobacz więcej Zwiń

  Regulacje prawne

  Sprawdzone metody na dostosowanie organizacji do szybko zmieniających się wymogów prawnych.

  Zobacz więcej Zwiń