Spory korporacyjne — Capital Legis

Spory

Spory korporacyjne

Relacje biznesowe w spółce powinny opierać się na zaufaniu i charakteryzować się wspólnym dążeniem do osiągnięcia biznesowego celu. Spory korporacyjne powinny być szybko łagodzone, gdyż wpływają negatywnie na interesy i wizerunek przedsiębiorstwa. Wiedza prawna i biznesowa ekspertów Capital Legis pozwala na efektywne prowadzenie mediacji, udział w negocjacjach, których celem jest ugodowe zakończenie sporu korporacyjnego czy też reprezentację klienta w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach sporu a także w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych , dotyczących restrukturyzacji lub upadłości oraz karnych i administracyjnych.

Skontaktuj się

Co robimy

Obszary  wsparcia udzielanego przez zespół  naszej kancelarii.

 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie sporów korporacyjnych, weryfikacja procedur i dokumentów w celu zminimalizowania ryzyka sporu korporacyjnego
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu sporów korporacyjnych, tj.
  • spory wynikające z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami
  • spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki
  • spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
  • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji
  • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
  • spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce (actio pro socio)
  • spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji
  • spory o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu
 • Negocjowanie warunków spłaty między wspólnikami 

Wypełnij formularz kontaktowy


  Mogą Cię zainteresować

  Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Więcej
  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Więcej
  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  News   |   01.07.2024

  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Więcej
  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

  Więcej
  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
  Zobacz więcej

  Aktualności

  News
  Publikacje
  Case studies
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  News   |   01.07.2024

  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

  Więcej
  Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF
  Zobacz więcej

  Regulacje prawne   |   Publikacje   |   14.06.2024

  Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

  Więcej
  Fundacja rodzinna – kluczowe informacje
  Jak dobrze założyć spółkę z o.o

  Publikacje   |   25.04.2024

  Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję

  Więcej
  Ochrona konkurencji – Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję
  Zobacz więcej

  Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Więcej
  Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

  Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Więcej
  Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

  Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

  Więcej
  Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

  Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

  Więcej
  Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej
  Zobacz więcej

  Porozmawiajmy

  Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
  Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
  Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


  (22) 270 12 12
  Praktyki

  Transakcje

  Efektywna pomoc na każdym etapie transakcji.

  Zobacz więcej Zwiń

  Doradztwo

  Kompleksowe wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w każdym aspekcie funkcjonowania ich biznesu.

  Zobacz więcej Zwiń

  Spory

  Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

  Zobacz więcej Zwiń

  Regulacje prawne

  Sprawdzone metody na dostosowanie organizacji do szybko zmieniających się wymogów prawnych.

  Zobacz więcej Zwiń