Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

09.07.2024    |   Case studies Spory

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Udostępnij:

Klient zgłosił się do nas z problemem, polegającym na uporczywym naruszaniu jego dóbr osobistych, za pośrednictwem licznych postów udostępnianych od maja 2021 roku, na profilach najpopularniejszej platformy społecznościowej.

Oszczercze i nieprawdziwe publikacje, zamieszczane w ramach błędnie rozumianego „interesu społecznego” przez osobę, posiadającą wykształcenie prawnicze, godziły w dobra osobiste naszego klienta, działającego w wymagającej branży nieruchomościowej, żywo reagującej i wyczulonej na wszelkiego rodzaju negatywne publikacje.

Na szczególną dezaprobatę zasługują pobudki towarzyszące bezprawnym działaniom, mające swoje źródło w osobistym sporze z naszym klientem i wynikające z niekorzystnych ustaleń biznesowych, poczynionych z uprzednim właścicielem nieruchomości z którym nasz klient nie miał nic wspólnego, z wyjątkiem zakupu nieruchomości, na której realizował inwestycję budowlaną.

Dziś otrzymaliśmy z sądu informację, że w ramach zainicjowanego i prowadzonego przez nas postępowania, uzyskaliśmy dla naszego klienta korzystny wyrok, nakazujący stronie przegranej pisemne przeproszenie klienta oraz poniesienie kosztów przegranego procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika.

Spory

Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

Zobacz więcej

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.