Doradztwo prawne i podatkowe — Capital Legis

Doradztwo prawne i podatkowe

Co robimy?

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia prawnego. Częste zmiany regulacji prawnych sprawiają, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić szereg wymogów, przewidzianych przez ustawodawcę.

Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego wsparcia dla biznesu pozwalają nam odciążyć naszych klientów w zakresie monitorowania zmian legislacyjnych oraz wprowadzania nowych obowiązków, umożliwiając tym samym skoncentrowanie się na rozwoju prowadzonego biznesu.

Dlaczego warto?

Wybór optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowania, ochrona praw własności intelektualnej przedsiębiorstwa, dobór odpowiednich środków zabezpieczenia transakcji, doradztwo w przedmiocie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa albo innych form reorganizacji działalności, przyczyniających się do rozwoju firmy – to tylko niektóre aspekty, wymagające większej uwagi i odpowiedniego zastosowania przepisów prawnych.

Dla naszych klientów przeprowadzamy ewaluację ryzyk prawnych związanych z zaistnieniem konkretnych zdarzeń gospodarczych, opiniujemy i negocjujemy postanowienia umów, porozumień, ugód, podejmujemy się prowadzenia negocjacji z kontrahentami, audytów prawnych i bieżącego doradztwa prawnego, co ma istotne znaczenie dla firm, nieposiadających wyodrębnionych działów prawnych. Zapewniamy pełne wsparcie w niecodziennych i stresujących sytuacjach, związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa albo koniecznością ogłoszenia jego upadłości.

Doradzamy w ramach skomplikowanego procesu restrukturyzacyjnego od wyboru najlepszego trybu postępowania poprzez pomoc przy pozyskaniu finansowania, aż do zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Świadczymy usługi doradztwa przy realizacji projektów infrastrukturalnych, przemysłowych i budowlanych a nasze wsparcie obejmuje cały proces inwestycyjny, od etapu analizy prawnej wykonalności inwestycji aż po realizację przedsięwzięcia budowlanego. Rozumiemy biznes i widzimy go jako całość procesów zachodzących w firmie oraz w jej otoczeniu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów, działających w różnych branżach i o różnej skali skomplikowania prowadzonego biznesu. Nasze doradztwo prawne kierujemy do przedsiębiorców zarówno polskich, jak i zagranicznych, prowadzących działalność w Polsce. Pomagamy firmom funkcjonującym od wielu lat na polskim rynku, jak również start-upom.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne
i podatkowe

Dla kogo? Usługi są skierowane do przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy z zakresu podatków oraz prawa.   Jakie doradztwo zapewniamy? Bieżące doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych. Realizacja bieżących obowiązków korporacyjnych. Przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej. Obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń oraz rad nadzorczych. Due diligence spółek.

Osoby prawne oraz jednostki prawne nieposiadające osobowości prawnej

Osoby fizyczne

Spólki

Aktualności

Case studies

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   05.06.2024

Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Więcej
Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Doradztwo   |   Case studies   |   27.05.2024

Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach

Więcej
Pomogliśmy w zakończeniu problematycznej inwestycji na warszawskich Włochach
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Doradztwo   |   Case studies   |   15.05.2024

Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML)
Zobacz więcej

Porozmawiajmy

Umów się na rozmowę z prawnikiem z naszej kancelarii.
Wiemy, że niektóre sprawy nie mogą czekać.
Dlatego pozostajemy do Twojej dyspozycji.


(22) 270 12 12