ŁUKASZ TŁOCZYŃSKI, Executive M.B.A.
Dyrektor Zarządzający / Prawnik
Założyciel Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis. W głównej mierze zajmuje się tworzeniem struktur zagranicznych, obsługą podatkową i prawną podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz społeczeństwa w zakresie wsparcia osób poszkodowanych w wyniku wszelkich zdarzeń losowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w spółkach z zakresu wielu dziedzin tworzonych z własnej inicjatywy. Zajmuje się realizacją największych projektów fuzji i przejęć w Kancelarii.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Planuje i przeprowadza procesy powoływania, tworzenia struktur korporacyjnych, łączenia, podziału i przekształceń oraz restrukturyzacją, związanych ze zmianami składu wspólników. Doradza w zakresie strategicznych przedsiębiorstw; nabywania / zbywania akcji lub udziałów w spółkach; nabywania / zbywania / wnoszenia do spółek przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw lub istotnych aktywów; planowania struktur korporacyjnych. Doradza i reprezentuje w sprawach sporów korporacyjnych.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa i podatków.

Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowego Prawa Podatkowego i Standardów Rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie miłośnik szybkich samochodów i motocykli.