Szkolenia
Odbiorcy usług
Capital Legis prowadzi seminaria, warsztaty i szkolenia związane z tematyką prawniczą, jak również z zagadnieniami pokrewnymi jak chociażby marketing usług prawniczych, czy wyzwania dla branży w czasach rozwijających się technologii. Tempo zmian zachodzących w świecie wymaga rozwinięcie zdolności adaptacyjnych, a najlepszą metoda pozostaje posiadanie aktualnej i praktycznej wiedzy z obszarów prawa, co pozwala na swobodniejsze poruszanie się w biznesie.
Obszar pomocy
Nasi specjaliści kładą nacisk na skuteczne przekazywanie wiedzy. Odejście od naukowego żargonu na rzecz przyjaznej prezentacji i przełożenia zawiłości danego tematu na zrozumiały język stanowi cel proponowanego szkolenia.
Atuty
Doświadczenie w zakresie autoprezentacji i komunikacji ze słuchaczami. Przywiązywanie wagi do aspektów merytorycznych przy jednoczesnej dbałości o przyjazną atmosferę prowadzonych zajęć.
Elementy wyróżniające
Wykorzystywanie narzędzi nowoczesnej dydaktyki i skupienie się na tematach odzwierciedlających bieżące trendy w prawie i gospodarce.