Gabriela Ciurakowska | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

Gabriela Ciurakowska

Dyrektor biura

Nadzoruje i kieruje pracą biura, jest odpowiedzialna za prowadzenie działu administracyjnego, dbając o sprawne funkcjonowanie biura.

Jest odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji oraz korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Odpowiada za nadzór, administrację i optymalizację procesów biurowych, wspiera zespoły prawne i podatkowe w realizowanych projektach. Odpowiada za komunikację z Klientami i podmiotami zewnętrznymi. Zapewnia wdrażanie odpowiednich polityk i procedur oraz dba o wizerunek biura.